tisdag 7 juli
Bilar från A till Ö: Bondbilen Countryman

Bilar från A till Ö: Bondbilen Countryman

10 juni, 2020

Artikel. Aston Martin må vara det bilmärke som mest förknippas med James Bond. Men i språklig bemärkelse är det faktiskt Austin som är den riktiga brittiska bond-bilen.

I de germanska språken (till exempel svenska, tyska och engelska) finns det vissa mycket gamla ord som stavas ungefär likadant och betyder ungefär samma sak på respektive språk. Ett sådant ord är land. Men förutom detta ord har engelskan också ett ”eget”: country. Även om engelskans country och svenskans ”land” alltså språkligt sett inte är släkt med varandra har de flera betydelser gemensamt. Båda orden kan således användas om såväl landsbygd som självständig stat.
Att engelskan har ett ord som saknar släktingar i andra germanska språk beror på att ordet kommer från latin. Ursprunget är latinets terra contraria, som ordagrant översatt blir ”landet mittemot” eller ”landet på andra sidan”. När romarna talade om landet mittemot menade de dock inte Sardinien eller Karthago på andra sidan havet utan om det land som omgav dem, alltså det egna landet. Detta kan förefalla märkligt men handlar väl om perspektiv – allt som finns framför en betraktare kan ju i någon mening också sägas ligga mittemot.

Mannen mittemot
Av ordet country har engelskan bildat sammansättningar som countryman. Om man översätter detta ord bit för bit så blir det ”landsman” på svenska. Men ”landsman” (person som kommer från samma land) är bara en av betydelserna hos countryman. I början av 1300-talet betydde ordet dels ”man som bor på landet” (motsvarande ord för en kvinna var countrywoman), dels ”bonde”.
I 1900-talsengelskan fick ordet countryman ytterligare en användning. Den brittiska biltillverkaren Armstrong Siddeley försökte nämligen på 1920-talet lansera Countryman som beteckning på en typ av bilkaross. Det var dock Austins användande av namnet som fastnade i folks medvetande. Austin började 1948 använda Countryman som synonym till ”stationsvagn”, vilket fortsatte efter att Austin 1952 blivit en del av biltillverkningskoncernen British Motor Corporation (BMC). Flera olika Austinmodeller har funnits i Countryman-version. Det har varit både enklare, skåpbilsliknande fordon som A40 Countryman och dyrare vagnar, till exempel A95 Countryman.
Namnet Countryman indikerar att dessa bilar skulle vara lämpliga på landsbygden. Tack vare karossformen var de gjorda för både folk och frakt och kunde alltså användas både på söndagsutflykten och i vardagen. I reklam för A95 Countryman stod det bland annat ”doing double dutys” (”tjänstgör dubbelt”) och ”doing two jobs” (”utför två arbeten”). Lantbrukare var säkert en viktig kategori Countryman-kunder.
Men det var troligen inte i första hand betydelsen ”bonde” som BMC ville att bilköparna skulle associera till utan snarare till ”landsbygdsbo” eller kanske ännu hellre ”lantman” eller ”godsägare”. Man kan jämföra med att en svensk synonym till stationsvagn eller kombi är herrgårdsvagn – alltså inte bondgårdsvagn eller småbruksvagn. I det brittiska samhället var det (som i alla andra samhällen) viktigt med social status. På tecknade Austin-annonser ser man parkerade Countryman-bilar omgivna av frigående höns och uthus med halmtak. Men människorna (männen) på bilderna är inte klädda för lantbrukssysslor utan elegant ekiperade i överrock respektive kostym.

Lantlig lyx
Att namnet Countryman inte har så mycket med kroppsarbete att göra understryks också av att det fanns företag som byggde Countryman-versioner av utpräglade lyxbilar som Bentley och Rolls-Royce. Det handlade då inte om att skapa utrymme för att få in ett får eller en ensilagebal där bak utan om utrustning som skulle göra vistelsen i naturen bekvämare för lantmannen, till exempel campingbord, tekokare och barskåp (!).
En folkligare framtoning hade dock Countryman-versionen av Austin-modellen Mini. Den var betydligt billigare än en Bentley och säkert mer praktisk med sina dubbeldörrar där bak. Mini var först en bilmodell (eller rättare sagt två, för modellen fanns hos både Austin och hos BMC-brodern Morris) men blev sedan ett eget bilmärke (som nu ägs av BMW). En av de moderna Mini-modellerna heter Countryman men modellbeteckningen avser numera inte en herrgårdsvagn. Stationsvagnen med dubbeldörrar där bak heter i stället Clubman, vilket hos BMC var beteckning på en mer påkostad version av sedan-Minin. (Det fanns dock en kombiversion av BMC:s Clubman. Den hette Clubman Estate.)

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.