tisdag 7 juli
Kunnig grillare
Foto: Michael Hansen

Kunnig grillare

3 juni, 2020

Artikel. Just nu är det den tid på året då grillarna åker fram och grilloset sprider sig i kvarteren. En som kan det här med att grilla är Michael Hansen som förutom att driva Brännlands Wärdshus också undervisar i grillning. Restaurangbranschen har det tufft i dessa coronatider, berättar Michael, men samtidigt finns det saker som inte förändras.
– De flesta vill ju äta gott, säger Michael Hansen.

Det är symptomatiskt för år 2020 att en artikel som egentligen är tänkt att handla om något helt annat – grillning – ändå måste ta upp coronaviruset. Michael Hansen, välkänd restaurangprofil i Umeå som driver Brännlands Wärdshus och Familjen Hansen Charkuteri, berättar för Bil & Bostad hur coronaviruset påverkat hans verksamhet – som att sommarens alla företagsbeställningar och bröllop på Wärdshuset blivit avbokade och att det är färre gäster överlag.
Men även om det är tufft finns det också ljuspunkter, och det gäller att göra det bästa av situationen.
– Vi jobbar på med takeaway och matkassar. Vi jobbar också med butikssidan där vi ser en uppgång – för vi måste ju äta i alla fall. Grillskolorna kör vi enligt nya regler med längre avstånd och vi är självklart utomhus, säger Michael Hansen.

Populär grillskola
Det här är den tid på året grillarna åker fram från vinterförvaringen och stekarna, grillspetten och halloumin sedan hamnar på grillen. En charm med grillning är att den är så enkel, samtidigt som det alltid går att lära sig mer. Och här har Michael kunskap han gärna delar med sig av.
– Grillskolorna, där man får lära sig grunderna i grillningens konst, är mycket populära. Vi har olika kurser där vi lär ut olika grilltekniker och grillsorter, som kol, gas eller brikett. Vi grillar, pratar mycket grill och äter det vi grillar – självklart! skrattar Michael. Varje deltagare får diplom, recept och ett förkläde med sig hem – och mycket inspiration och nya kunskaper.
– Det är inte svårt att grilla, poängterar Michael. Det vanligaste misstaget är att folk ofta har för varmt i grillen och inte väntar på rätt grilltemperatur.

Typ av grill inte avgörande
När det kommer till utbudet av grillar är det idag enormt med olika typer av grillar och priser som kan röra sig från några hundralappar till tiotusentals kronor. Och visst är det skillnad på olika grillar, men det behöver inte vara avgörande för resultatet på grillningen, menar Michael.
– Olika grillar har olika egenskaper men lär man sig att styra temperaturen så kommer man långt med vilken grill som helst, avslutar han.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.