fredag 6 augusti

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

3 juni, 2020

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.

Vad är id-kapning?
Id-kapning, eller identitetsintrång som det också kallas, innebär att någon olovligen använder någon annans namn, legitimation, lösenord, personnummer eller mobilt bank-id för att till exempel beställa varor på internet eller ta lån.
Id-kapning är sedan 2016 ett brott enligt 4 kap. 6 b § brottsbalken som kallas Olovlig identitetsanvändning, vilket kan medföra böter eller fängelse i högst två år. För att användande av annans uppgifter ska utgöra olovlig identitetsanvändning krävs att användningen sker utan personens samtycke, att uppgifterna utgör identitetsuppgifter, med andra ord för- och efternamn, personnummer, e-postadress eller andra adressuppgifter, fotografi på personen eller smeknamn som kan användas för att ge sken av att vara personen som uppgifterna tillhör.
Slutligen ska användningen leda till ekonomisk skada, till exempel då offret blir av med pengar när bedragaren använder dennas kontonummer för att beställa varor på internet, eller olägenhet, det vill säga utsatthet eller obehag, för personen som bedragaren utger sig för att vara. Olägenhet kan föreligga då en person skapar ett falskt konto på sociala medier i annans namn och skriver kommentarer som ger uttryck för till exempel extrema åsikter.
Ett vanligt sätt för bedragare att tillgodogöra sig annans identitetsuppgifter är genom så kallat phishing, nätfiske. Bedragare skickar e-postmeddelande som ser ut att komma från en bank, ett kreditkortsföretag eller en myndighet, med en länk till en fingerad hemsida där mottagaren av e-postmeddelandet uppmanas att snabbt logga in. Syftet är att få innehavare av bankkonton eller kreditkort att lämna ut sin information som bedragaren sedan kan använda för att överföra pengar till sig själv eller ta lån i brottsoffrets namn.
Åtgärder som du kan göra för att förebygga Id-kapning är till exempel att inte öppna e-post eller länkar som är okända, att inte skicka person- eller kontouppgifter per e-post utan att kontrollera att företag eller myndighet faktiskt begärt in uppgiften samt att anmäla borttappade identitetshandlingar såsom legitimation och pass till polisen så fort som möjligt.

Jag avslutar veckans krönika med några tänkvärda ord från fysikern Albert Einstein. ”Det mystiska är det mest fantastiska vi kan uppleva. Det är källan till all äkta konst och vetenskap.”

ADVOKAT AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer