tisdag 7 juli
Spekulativt om spekulation!
Illustration: Maria Wall

Spekulativt om spekulation!

27 maj, 2020

Krönika. Benny ber om en rapport från min del av staden och världen, så här i kristider. Och återigen kommer jag att tänka på Rocky-stripen där en kulturarbetande kompis till den hunden, och därmed även upphovsmannen Martin Kellerman, deklarerar att han, på gott och ont, aldrig påverkas av globala, ekonomiska strömningar:

”Jag var pank när det var lågkonjunktur och jag är precis lika pank nu under högkonjunkturen. Jag är fan lika konjunkturoberoende som narkotikahandeln.”
Metaforen haltar kanske men poängen är att Rödäng är ett eget universum, en tätt försluten bubbla där ingen behöver bli orolig i första taget, eftersom de flesta gjort ett rejält skutt på fastighetsmarknaden. Även om du inte ens skött om ditt radhus det senaste decenniet så har du tjänat ungefär lika mycket pengar där som du gjort på ditt jobb.
Den enda gången jag sett äkta ekonomisk oro i habitatet, panik nästan, var när Garagegruppen presenterade sitt prospekt över splitternya garage på området, med en rejäl gemensam investering som insats – då kom stegrade amorteringar hotfullt nära för en stund.
Men, jag var som vanligt inte helt uppmärksam under den här processen, utan kan bara i efterhand konstatera att vi nått en kompromisslösning med renoverade garage istället för splitternya.
Ett argument som några av bakåtsträvarna använde var att våra kåkar är så pass övervärderade redan att en investering i garagen inte kommer att kunna avspegla sig på försäljningspriset.
Ett märkligt fenomen som dock verifieras på andra populära platser – till exempel i Visby, vars fastighetsmarknad så klart är ännu mer överhettad än Umeås Brentwood. Många av de sagohus som finns innanför murarna är renoverade och stylade ner till minsta inredningsdetalj, men förvånansvärt många är det inte, utan har lämnats vind för våg. Det fastighetsägaren kan påverka genom att renovera och pynta själv är småpotatis jämfört med den generella prisökningen – så om man ändå inte ska vistas där själv, utan enbart gjort investeringen för spekulation, då gitter man inte heller byta ut femtiotalsköken och de sunkiga badrummen. Man kan ändå hyra ut dem för 50 tusen under Almedalsveckan och Stockholmsveckan och hälften under övriga sommarveckor.
Här lönar det sig märkligt nog INTE att jobba, trots det superkapitalistiska sammanhanget, vilket är illavarslande eller i alla fall väldigt ironisk.
Samma infektion, den här gången satt i större system, kan man lära sig om i dokumentären Push, där fastighetsbolag ser byggnader som en bättre investering UTAN jobbiga hyresgäster. Det motsägelsefulla och skrämmande i att fastighetsjättar som Blackstone sätter fullt fokus på att bli av med alla kunder som följer med hyreshusen. De lägger manken till, och monterar upp övervakningskameror med samma glädje som nånsin Anders Ågren skulle gjort, bara för att kunna ertappa hyresgästerna med att bryta mot regler som är skäl för att säga upp kontraktet – och med tiden slippa räkna med oförutsägbara människor i den ekonomiska ekvationen.
Att marknaden ska klara sig själv, utan regleringar, är det väl inte så många som tror på längre. Särskilt inte efter dessa coronatider.
För visst är vi väl nu överens om ett par saker:
1) att när det krisar så vänder vi oss till staten, och inte till nån stekig key account-konsult med Tiger-skärp som tror att han hittat sitt inre djup via KENTs texter.
De privata alternativen kan nog kanske vara ansvariga för att höja högstanivån – men tryggheten och basen bör komma från vårt gemensamma, det som så fult ibland kallas ”staten”.
2) att det inte är nån skam med det – att hjälpas åt?

Benny: det börjar vara dags att kika förbi den värsta pandemikrisen och se en värld efter post-corona. Vilka förändrade beteenden tror du vi kommer att ha med oss ut ur krisen, och vilka fem nya beteenden hoppas du på?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.