tisdag 7 juli
Bilar från A till Ö: Cougar – puman som kom tillbaka

Bilar från A till Ö: Cougar – puman som kom tillbaka

27 maj, 2020

Artikel. 1960-talets muskelbilar var nog inte de mest klimatsmarta fordon som skapats. Men Cougar var åtminstone på ett sätt i takt med 2020-talets hållbarhetsideal: namnet var av så bra kvalitet att det kunde användas om och om igen.

På 1960-talet började amerikanska biltillverkare med en ny typ av produkter: bilar som var förhållandevis sparsamt utrustade men som hade mycket muskler under motorhuven. Biltypen kom att kallas muscle cars, ”muskelbilar”. De har också fått smeknamnet pony cars, ”ponnybilar” eftersom Mustang, som är en av de första ponnybilarna och dessutom kanske den mest kända representanten för biltypen, har samma namn som en hästras.
Att säga att Mustang också satte standarden för namngivningen av ponnybilarna skulle nog vara att överdriva. Men flera av dem fick faktiskt djurnamn, till exempel Barracuda, Cobra (glasögonorm), Impala (en sorts antilop) och Skylark (lärka). Djurnamnen var så pass vanliga att när Chevrolet skulle presentera sin ponnybil uppstod ett rykte som sade att den skulle komma att kallas Panther. Men till och med efter att denna påstådda panter ”avlivats” under den uppseendeväckande presskonferens då Chevrolet 1966 presenterade modellen Camaro, levde zoologin vidare i ordkriget mellan konkurrenterna. Ford, som tillverkade modellen Mustang, påstod att camaro skulle vara en benämning på en sorts räka. Chevrolet-chefen kontrade med att en camaro var ”ett litet, elakt djur som äter mustanger”.

Amfibiepanter
Panther var förstås ett alltför bra bilnamn för att få ligga oanvänt efter att Chevrolet ratat det. Senare har det använts på både en brittisk sportbilstillverkare och en amerikansk amfibiebil.
Ett annat rovdjursrelaterat namn, som var så lämpligt som modellbeteckning att man ville använda det även om det kunde betraktas som ”bättre begagnat”, är Cougar. Detta engelska ord betyder ”kuguar”, ”puma” eller ”bergslejon” – ett bra namn på en bil som vill framstå som farlig, snabb och smidig, alltså. Redan 1952 beslutades det att ett amerikanskt fortkörarfordon skulle heta så. Den gången var det Chevrolets nya sportbil som skulle kallas Cougar.
– På foton från december 1952 kan man se detta namn på den bil som visas upp. Sedan, alldeles i slutet av 1952, ändras namnet till Corvette, berättade Christo Datini, chefsarkivarie på GM Heritage Center, tidigare i år.
Puman kom tillbaka i början av 60-talet. När Mustang skulle modelleras fram utlyste Ford-chefen Lee Iacocca en tävling bland företagets formgivare, berättar Randy Leffingwell i boken Mustang: The Original Muscle Car. Det bästa förslaget kom från designern Dave Ash, som kallade sin skapelse Cougar eftersom han tyckte att den påminde om ett kattdjur. Namnet gillades av hans chef, Joe Oros, och när det började bli dags att namnge det nya Ford-fordonet ville Oros att Iacocca skulle behålla namnet Cougar. Men så enkelt får det inte vara. Ford ville gå grundligt till väga och lät sin reklambyrå föreslå många möjliga namn – enligt Randy Leffingwell fick Ford en lista med 6000 förslag. På något sätt lyckades man korta listan så att endast en tusendel av alternativen återstod. Enligt Leffingwell var dessa Bronco, Cheeta, Colt, Cougar, Mustang och Puma. Man kan notera att alla kom från djurvärlden. Och alla dessa djur skulle komma att bli namn på bilar (utom Colt, som redan var det). Inte mindre än tre blev Ford-modeller.

Djur i trafiken
Fords val inför 1964 års ponnybilspresentation blev Mustang. Även om Cougar alltså inte blev någon muskelbil just då tog Ford-koncernen tydligen kuguaren till sitt hjärta, ty namnet återkom 1967 när det var dags för märket Mercury att lansera sin dyrare och mer eleganta motsvarighet till Mustang (vars insida inspirerats av en annan elegant kattdjursbil: Jaguar). I reklamfilmer och -bilder användes riktiga bergslejon. Annonstexterna innehöll formuleringar som ”Mercury släpper loss Cougar”, ”otämjd elegans” och ”en helt ny sorts vägdjur”. Och när djuret väl kommit ut på vägen höll det sig kvar i många år. Mercury-modeller med namnet Cougar tillverkades med ett kort uppehåll ända in på 2000-talet. Bilmärket Ford har dessutom använt Cougar som modellnamn under några år omkring senaste sekelskiftet. Det har alltså funnits en Ford-modell som hetat Cougar, som betyder ”puma”. Och nu finns det en annan Ford-modell som heter Puma – som betyder ”puma”.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.