tisdag 7 juli
Spel: Formula Retro Racing

Spel: Formula Retro Racing

20 maj, 2020

Artikel. Formula Retro Racing är ett racingspel inspirerat av arkadspel från det tidiga 90-talet. Bil & Bostad testar.

I början av 1990-talet tog racingspelen steget till ”riktig” 3D med polygongrafik, och störst var kanske Segas Virtua Racing som dök upp i arkaderna 1992. Sedan dess har grafiken och spelen blivit allt mer avancerade. Formula Retro Racing ämnar att återskapa den tidens spelupplevelse med okomplicerad men snabb bilkörning och grafik befriad från texturer.
I spelet kör man Formel 1-liknande bilar på åtta banor med checkpoints utspridda (man kommer att höra ”time extended” många gånger). Man kan gasa, bromsa och, om man så önskar, växla manuellt. Målet är att vara snabbast i mål. Här finns inget driftande, ingen nitro, inga uppgraderingar, inget karriärläge ... Bara racing, helt enkelt. Och det är rätt skönt – saker behöver inte alltid vara tjorviga.
Dock finns det ett par grejer som kunde ha varit bättre, även om det inte är hela världen. Det ena är att minsta lilla nuddande av andra bilar eller väggar gör att man kraschar, vilket inte skulle göra så mycket om det var ens eget fel, men ibland är det bilar bakom en som man inte kan se som touchar ens bil, varpå man flyger in en i vägg. Den andra saken som kunde ha varit bättre är om man kunde ha varit fler än en spelare som spelar – det här spelet hade passat utmärkt att spela tillsammans med andra på delad skärm. Men överlag lyckas spelet med det det sätter ut att göra.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.