tisdag 7 juli
Inget nytt sedan August Strindberg?
Illustration: Maria Wall

Inget nytt sedan August Strindberg?

20 maj, 2020

Krönika. Ingenjörerna på Facit i Åtvidaberg trodde att de skulle vara världsledande rätt länge med sina räkne- och skrivmaskiner som tillverkades på 60-talet, men med facit i hand (obs vits) vet vi att det inte blev så. Elektroniken och datachipen skulle ta över hela marknaden. Men låt oss rikta blickarna ännu längre tillbaks. Moderniteter fanns redan på Strindbergs tid!

På Strindbergs tid funkade posten
August Strindberg satt i början av 1900-talet i sin lägenhet i Blå tornet högst upp på Drottninggatan och skrev för hand. Strindberg var en flitig debattör som ofta publicerades i de tidningar som fanns i Stockholm. Postgången gick dessutom två gånger om dagen så det gick undan på den tiden.
Jag har själv varit i Strindbergs lägenhet som nu är museum men jag minns inte om jag såg någon telefon där. Förmodligen fanns det en sådan för redan 1883 började telefonen användas i Stockholm. Att skriva med bläck och bläckpenna gjorde även jag i slutet av 50-talet när jag gick i småskolan. Och den enda moderna prylen då var väl räknemaskinen morsan lånade hem från kontoret när vi räknade ut konsumkvitton.

Allting gjordes manuellt
Eftersom jag har jobbat med texter, tidningar och trycksaker från mitten av 70-talet så har det mesta skett manuellt. Även om jag tidigt skaffade en elektrisk skrivmaskin skulle allting skickas med post. Grafiker tog hand om manusbladen som jag själv fick koda med anvisningar om stilsorter och typsnitt. Blysättningen som funnits sedan Strindbergs tid hade upphört för nu fanns dyra composers som satte texten och ut kom remsor av vaxat papper som klipptes upp och kletades fast på ark. Ofta stod jag bakom ryggen på grafikern och störde. Kan vi dra upp rubriken lite mer? Sånt höll jag på med i elva års tid när jag pendlade mellan Umeå och Övik där vi tryckte studenttidningen Vertex på Örnsköldsviks Allehanda.

Geniet Johan Ehrenberg
I mitten av 80-talet besökte jag vänner i Stockholm och hälsade ofta på hos ETC:s redaktion på Luntmakargatan. Johan Ehrenberg hette det unga geniet som var självlärd grafiker som skötte tidningen och han var tidigt ute med den allra senaste tekniken. Desktop publishing! Du redigerade och la upp tidningssidan direkt på skärmen! Där kom jag från Umeå med tippex på fingertopparna och tittade förvånat på. Är det så ni gör! Det radikala magasinet ETC var ett av de första som jobbade så i Sverige. Snart skulle alla andra följa efter. Det enda som egentligen har kommit till efter det är internet. Som ersatte faxen och posten. Du kunde skicka texter över nätet! Ja även bilder. Tiden i mörkrummet var definitivt förbi. Nu var det pixlar man jobbade med.

Allt handlar om funktioner
Om vi nu går tillbaka igen till August Strindberg och när han satt vid sitt skrivbord och skrev för hand. Jag vet inte hur många megabyte som fanns i hans hjärnkontor men det var åtskilligt om man ser till hans stora produktion. Som jag skrev inledningsvis så funkade posten bättre på den tiden och det fanns även telefon. Ja bibliotek också för den som ville söka mer kunskap. Det var alltså 120 år sedan om inte mer.
Idag har varenda människa en platt mobiltelefon som rymmer det mesta av kunskap för den som söker. Du är uppkopplad mot hela världens klokheter och dumheter samtidigt. Frågan är bara hur du ska använda dig av allt detta.

Den artificielle krönikören
Nästa steg i utvecklingen blir förmodligen artificiell intelligens. Det är algoritmer som känner igen allt du gör och vad du gillar beroende på vad du söker i din dator. Jag har skrivit krönikor i Bil & Bostad i 14 år med en ny krönika varannan vecka. Förmodligen kommer den dagen när VK Media kan trycka på en knapp och säga: Skriv en krönika i Karlssons stil. Det borde gå för det finns en ansenlig textmassa. Jag tänker mig att det då blir mycket pjöller, nostalgi och lättsamt lokalt material i en quick-mix. Å andra sidan fungerar texter skrivna med artificiell intelligens bäst på fakta. Så jag kanske klarar mig ett tag till. Ty AI kan inte svamla!

Ja du Nicklas. Hur vi än gör blir vi inte kvitt coronan. Nu ska det drabba hela världsekonomin dessutom. Märks det av på Rödäng där du bor?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.