tisdag 7 juli
Spel: Super Toy Cars 2

Spel: Super Toy Cars 2

13 maj, 2020

Artikel. Super Toy Cars 2 är ett sprillans nytt kartracingspel. Bil & Bostad testar.

Super Toy Cars 2 har samma fina idé som klassikern Micro Machines – att man tävlar med leksaksbilar i vardagliga miljöer. Men till skillnad från Micro Machines där man ser bilarna ovanifrån är Super Toy Cars 2 ett kartracingspel med tredjepersonsvy.
I menyerna kan man välja mellan karriärläge, enskilda lopp (med eller utan powerups, utslagning, demolition derby och så vidare), och ett garage där man kan köpa nya bilar och fixa med dessa. Karriärläget består av ett gäng cuper. Bilarna är indelade i fem typer, och ofta måste man ha en viss typ av bil till en viss cup. När man klarat en cup får man poäng och pengar vilket låser upp fler cuper och låter en köpa nya bilar. Att spela cuperna är riktigt kul, mycket tack vare variation man får genom att de består av olika sorters lopp.
Det som förtar nöjet något är krockfysiken och de långa animationerna när man kraschar. Bara man nuddar en vägg eller ett objekt kan man bli stående eller hamna baklänges. Detta innebär visserligen att man snabbt blir tvungen att lära sig att drifta för att kunna ta kurvorna bättre, men detta å sin del gör spelet onödigt svårt för yngre spelare.
Spelet har en del kul idéer som en magnetpowerup som låter en kasta objekt på andra. Grafiken är ojämn, men somliga miljöer ser riktigt bra ut. Det går att också att spela mot andra på delad skärm och online. Det är ett okej spel, men med lite mer finputs hade det kunnat vara en höjdare.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.