tisdag 7 juli
Spel: Antigraviator

Spel: Antigraviator

13 maj, 2020

Artikel. Snabbt, snyggt, men också svårt. Bil & Bostad testar det futuristiska racingspelet Antigraviator.

I Antigraviator befinner vi oss 200 år in i framtiden där det tävlas med toksnabba svävarfordon, här kallade ”gravs”. Det rör sig alltså om snabb, futuristisk racing i ungefär samma stil som Wipeout och Grip.
När man sätter igång spelet möts man förutom av en liten tutorial av turneringar, snabbrace och en hangar där man kan fixa med sina fordon. När man sedan börjar spela är det två saker man slås man av: att det är snyggt, och att det är väldigt snabbt. Det känns tokigt att klaga på att ett spel är snabbt då det är hela grejen med det, men somliga kommer nog att tycka att det är för snabbt – eller i fall för svårt. På vissa banor – även tidigt i spelet – gick det för undertecknad bara inte att placera sig i topp. Även om det går det att öva upp sig hade någon form av svårighetsinställningar eller enklare inledande banor varit välkommet.
Vad gäller själva loppen finns det några olika varianter – vanliga lopp, utslagstävlingar och så vidare. På banorna finns också små rektanglar man kan samla och använda till antingen fartskjuts eller att placera ut fällor. Detta fällinslag känns inte helt nödvändigt men adderar lite strategi.
Banorna – som det finns många av – ser riktigt bra ut, fartkänslan är suverän och man kan tävla online eller på delad skärm. Summa summarum erbjuder Antigraviator bra och snygg fartracing. Ju mer jag spelade desto mer uppskattade jag det.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.