tisdag 7 juli
Bilar från A till Ö: Cotta förde fyrhjulsdriften framåt

Bilar från A till Ö: Cotta förde fyrhjulsdriften framåt

13 maj, 2020

Artikel. För två veckor sedan berättade Bilar från A till Ö om Cosmobile, vilket var vad vagnen Wartburg kallades när den exporterades till Nordamerika från Eisenach i tyska Thüringen. Men Eisenach har också bidragit med en fordonshistoriskt ännu viktigare export till Nordamerika.

I Eisenach föddes nämligen år 1835 John Valentine Cotta, som 1854 emigrerade till USA. Om han inte hade gjort detta så hade han nog inte träffat den kvinna som hette Rosalia Müller (eller möjligen Möller) och som redan 1850 hade kommit till USA från Tyskland. Och om han inte hade träffat Rosalia så hade de knappast kunna få sonen Charles. Och då hade fyrhjulsdriften kunnat bli försenad i Förenta staterna.
Ursprunget till efternamnet Cotta skulle enligt namnforskare kunna vara ortnamnet Cotta (det finns bland annat en del av Dresden som heter så), vilket troligen kommer från slaviska språk. Efternamnet skulle också kunna komma från ett gammalt tyskt ord som betyder ”litet hus” eller ”hydda”. Namnet skulle då beteckna en person som bor i en sådan hydda och som brukar jorden däromkring. Ytterligare en förklaring gör gällande att namnet skulle komma från det tyska ordet Kater (”katt”) eller motsvarande slaviska stam kot-.

Ursula var ursprung
Även om namnets härkomst är oklar var John V. Cotta desto mer klar över sitt eget ursprung. Han var nämligen övertygad om att han i rakt nedstigande led härstammade från Ursula Cotta (död 1511). Hon var gift med Eisenachs borgmästare och släkt med Martin Luther, som bodde hos henne medan han som tonåring gick i skola i Eisenach. Mycket tyder också på att det stämmer att John var släkt med Ursula (vilket borde innebära att även han var släkt med religionsreformatorn), även om några släktforskarkällor anger att han skulle vara född i ett helt annat Eisenach – det som ligger i Rheinland-Pfalz. Däremot tror jag inte att John hette John – inte från början i alla fall. Mer troligt är att han hette Johann som sin far och att han tog namnet John i samband med flytten till Förenta staterna.
John och Rosalia gifte sig och flyttade till Carroll County i Illinois. De fick fem barn. Ett av dem var Charles, som föddes 1871. Han fick ingen formell mekanisk utbildning men blev ändå en skicklig mekaniker och uppfinnare som gjorde stora insatser för fyrhjulsdriftens främjande.

På alla fyra
Vid denna tid hade bilen uppfunnits, men inte bilvägarna. Särskilt i Nordamerika kunde en biltur på landsbygden bli en prövning för både fordon och förare. Amerikanska automobiler hade ofta stora hjul och hög markfrigång för att ta sig fram. Ändå hände det ofta att de blev stående i lervälling. Charles Cotta tyckte inte att självgående vagnar var värda namnet om de alltsomoftast måste få hjälp av dragdjur för att komma loss. År 1900 tog han patent på kraftöverföring till en fyrhjulsdriven bil och året därpå byggde han en fyrhjulsdriven och fyrhjulsstyrd bil. Kraften kom från en ångmaskin och överfördes till hjulen med hjälp av kedjor. Han startade sedan företaget Cotta Automobile Company i syfte att tillverka fyrhjulsdrivna bilar. Särskilt många Cotta-bilar blev det dock inte. Efter några år sålde han sitt patent till företaget Four Wheel Drive Wagon Company. Varför han lämnade ifrån sig sitt verk vet vi inte riktigt. Kanske hade han tröttnat på det tidsödande arbetet med att i en enkel verkstad tillverka varje komponent för hand (eller på bristen på riskvilliga finansiärer). Han startade senare företagen Cotta Transmission Company och Cotta Gear Company och fortsatte utveckla kraftöverföringsmekanismer.
Cotta var varken först eller störst i fråga om fyrhjulsdrift. Flera européer, bland andra Ferdinand Porsche, hade före honom byggt fyrhjulsdrivna fordon. Men han kan ha varit först i USA. I den amerikanska allhjulsdriftens historia har han i alla fall sin givna plats. Cottas patent vidareutvecklades av Four Wheel Drive Wagon Co. som tillverkade fyrhjulsdrivna bilar från 1904 till 1906. Kort efter att detta företag upphört grundades – också det i Wisconsin – det företag som senare skulle bli Four Wheel Drive Automobile Company. Det sistnämnda företaget, vars grundare säkerligen fått inspiration från Cottas försök med fyrhjulsdrift – blev mycket framgångsrikt och tillverkade terränggående lastbilar i 100 år.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.