söndag 31 maj
Bilar från A till Ö: Cotta förde fyrhjulsdriften framåt

Bilar från A till Ö: Cotta förde fyrhjulsdriften framåt

13 maj, 2020

Artikel. För två veckor sedan berättade Bilar från A till Ö om Cosmobile, vilket var vad vagnen Wartburg kallades när den exporterades till Nordamerika från Eisenach i tyska Thüringen. Men Eisenach har också bidragit med en fordonshistoriskt ännu viktigare export till Nordamerika.

I Eisenach föddes nämligen år 1835 John Valentine Cotta, som 1854 emigrerade till USA. Om han inte hade gjort detta så hade han nog inte träffat den kvinna som hette Rosalia Müller (eller möjligen Möller) och som redan 1850 hade kommit till USA från Tyskland. Och om han inte hade träffat Rosalia så hade de knappast kunna få sonen Charles. Och då hade fyrhjulsdriften kunnat bli försenad i Förenta staterna.
Ursprunget till efternamnet Cotta skulle enligt namnforskare kunna vara ortnamnet Cotta (det finns bland annat en del av Dresden som heter så), vilket troligen kommer från slaviska språk. Efternamnet skulle också kunna komma från ett gammalt tyskt ord som betyder ”litet hus” eller ”hydda”. Namnet skulle då beteckna en person som bor i en sådan hydda och som brukar jorden däromkring. Ytterligare en förklaring gör gällande att namnet skulle komma från det tyska ordet Kater (”katt”) eller motsvarande slaviska stam kot-.

Ursula var ursprung
Även om namnets härkomst är oklar var John V. Cotta desto mer klar över sitt eget ursprung. Han var nämligen övertygad om att han i rakt nedstigande led härstammade från Ursula Cotta (död 1511). Hon var gift med Eisenachs borgmästare och släkt med Martin Luther, som bodde hos henne medan han som tonåring gick i skola i Eisenach. Mycket tyder också på att det stämmer att John var släkt med Ursula (vilket borde innebära att även han var släkt med religionsreformatorn), även om några släktforskarkällor anger att han skulle vara född i ett helt annat Eisenach – det som ligger i Rheinland-Pfalz. Däremot tror jag inte att John hette John – inte från början i alla fall. Mer troligt är att han hette Johann som sin far och att han tog namnet John i samband med flytten till Förenta staterna.
John och Rosalia gifte sig och flyttade till Carroll County i Illinois. De fick fem barn. Ett av dem var Charles, som föddes 1871. Han fick ingen formell mekanisk utbildning men blev ändå en skicklig mekaniker och uppfinnare som gjorde stora insatser för fyrhjulsdriftens främjande.

På alla fyra
Vid denna tid hade bilen uppfunnits, men inte bilvägarna. Särskilt i Nordamerika kunde en biltur på landsbygden bli en prövning för både fordon och förare. Amerikanska automobiler hade ofta stora hjul och hög markfrigång för att ta sig fram. Ändå hände det ofta att de blev stående i lervälling. Charles Cotta tyckte inte att självgående vagnar var värda namnet om de alltsomoftast måste få hjälp av dragdjur för att komma loss. År 1900 tog han patent på kraftöverföring till en fyrhjulsdriven bil och året därpå byggde han en fyrhjulsdriven och fyrhjulsstyrd bil. Kraften kom från en ångmaskin och överfördes till hjulen med hjälp av kedjor. Han startade sedan företaget Cotta Automobile Company i syfte att tillverka fyrhjulsdrivna bilar. Särskilt många Cotta-bilar blev det dock inte. Efter några år sålde han sitt patent till företaget Four Wheel Drive Wagon Company. Varför han lämnade ifrån sig sitt verk vet vi inte riktigt. Kanske hade han tröttnat på det tidsödande arbetet med att i en enkel verkstad tillverka varje komponent för hand (eller på bristen på riskvilliga finansiärer). Han startade senare företagen Cotta Transmission Company och Cotta Gear Company och fortsatte utveckla kraftöverföringsmekanismer.
Cotta var varken först eller störst i fråga om fyrhjulsdrift. Flera européer, bland andra Ferdinand Porsche, hade före honom byggt fyrhjulsdrivna fordon. Men han kan ha varit först i USA. I den amerikanska allhjulsdriftens historia har han i alla fall sin givna plats. Cottas patent vidareutvecklades av Four Wheel Drive Wagon Co. som tillverkade fyrhjulsdrivna bilar från 1904 till 1906. Kort efter att detta företag upphört grundades – också det i Wisconsin – det företag som senare skulle bli Four Wheel Drive Automobile Company. Det sistnämnda företaget, vars grundare säkerligen fått inspiration från Cottas försök med fyrhjulsdrift – blev mycket framgångsrikt och tillverkade terränggående lastbilar i 100 år.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer