lördag 4 april
Stabilt bostadsår väntar

Stabilt bostadsår väntar

22 januari, 2020

Artikel. På många ställen i Sverige, däribland Umeå, råder det hög efterfrågan på bostäder. Men hur ser det ut med bostadspriser och -byggande i länet – och landet? Bil & Bostad kollar in siffror och statistik från de senaste åren, och vad som väntar under 2020.

Bostadsbyggandet i Sverige stabiliserades under 2019, rapporterar Boverket, och enligt bostadssajten Booli, som har jämfört utbud, medelslutpriser och annonstider för de senaste fem åren, ökade medelslutpriserna jämfört med föregående år i de flesta län, detta på både villa- och bostadsrättsmarknaderna.
– Generellt har villamarknaden gått bättre än bostadsrättsmarknaden under året, vilket skiljer sig från hur det sett ut tidigare år. De senaste åren har det varit bostadsrättsmarknaden som stått starkast – men nu ser vi ett trendbrott, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.
Fler bostäder
Sedan 2015 har det i Umeå tillkommit fler än 1000 nya bostäder årligen, där boenden i flerbostadshus utgör den största delen. Ambitionen enligt Umeå kommun är att 2000 nya bostäder per år ska byggas.
Ser man till hela landet beräknas det under 2020 påbörjas cirka 50 000 bostäder, enligt Boverkets prognoser. Av dessa är 10 500 småhus, 13 500 bostadsrätter och 22 500 hyresrätter, och genom ombyggnader tillkommer cirka 3000 bostäder. Jämfört med föregående år ökar småhusbyggandet med fem procent, medan antalet nybyggda bostadsrätter minskar med sju procent.
Tittar man på bostadsrättsproduktionen de senaste fem åren finner man den kraftigaste ökningen i Blekinge, Norrbotten, Dalarna och Gotland.
– Man ska komma ihåg att bostadsmarknaderna skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig. På vissa orter utanför storstads- och tillväxtregionerna konkurrerar nyproduktionen på ett helt annat sätt med låga priser i det befintliga beståndet och att det kan finnas en hyresmarknad som fungerar hyfsat. Det ställer höga krav på nyproduktionen på dessa orter, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

PETER ÖBERG

Läs mer