söndag 31 maj
Bilar från A till Ö: Inte alltid hjärtligt med Concord

Bilar från A till Ö: Inte alltid hjärtligt med Concord

18 december, 2019

Artikel. Ordet concord klingar harmoniskt. Men att kalla något Concord är ingen garanti för att endräkt ska uppstå.

Det engelska ordet concord betyder bland annat ”endräkt”, ”harmoni” eller ”överenskommelse”. På franska heter det concorde och betyder samma sak. Både concord och concorde kommer från latinets concordia, som består av morfemen con (en assimilerad form av com, som betyder bland annat ”med”) och cor (”hjärta”).
Att Concorde har en vacker innebörd innebär inte att allt som hetat Concorde har gjort skäl för sitt namn. Exempelvis fanns det en fransk fregatt, byggd 1777, som knappast kom att symbolisera samförstånd. Efter det så kallade sjuårskriget i mitten av 1700-talet rådde allt annat än endräkt mellan Frankrike och Storbritannien. Och när de brittiska kolonierna i Nordamerika försökte göra sig fria fick de hjälp av Frankrike. Det blev ånyo krig mellan de båda europeiska stormakterna. Fregatten Concorde sattes in i striderna men erövrades av den brittiska flottan och blev ett brittiskt örlogsfartyg. Man kan alltså säga att den enda samstämmigheten runt samförståndsskeppet var att stridande på båda sidor tyckte samma sak: att just de skulle äga Concorde.

Tog bort bokstav
Fregatten var förstås inte den enda farkost som hetat Concorde. Den mest välkända bäraren av namnet är nog den flygplanstyp som började byggas på 1960-talet. Concorde-planen färdades fortare än ljudet och hade en karakteristisk nedfällbar nos. Projektet var resultatet av ett samarbetsavtal mellan den franska och den brittiska regeringen – därav namnet Concorde. Men säg den sämja som varar beständigt. När Frankrikes president Charles de Gaulle vid ett tillfälle besökte London avböjde han att träffa den brittiske premiärministern Harold Macmillan. (Det skäl som angavs var att de Gaulle var förkyld.) Macmillan blev sur och som hämnd bestämde han att de brittiska Concorde-planen skulle byta namn till Concord (utan E). Detta har Tony Benn, som var brittisk teknikminister i slutet på 1960-talet, senare berättat i tidningen The Guardian. (När man värderar sanningshalten i historien bör man förstås komma ihåg att någon endräkt knappast rådde mellan Benn och Macmillan – Benn företrädde Labour och Macmillan Tories). Benn berättar också att det var han som senare återinförde E:et. För att blidka hårdnackade nationalister hemmavid försäkrade han att bokstaven stod för excellence (”förträfflighet), entente cordiale (franska för ”hjärtlig överenskommelse”, ett avtal som slöts mellan Frankrike och Storbritannien 1904 och som anses markera slutet på en flera hundra år lång fiendskap mellan länderna), Europe – och England. Men alla blev förstås inte nöjda. Från Skottland, där delar av flygplanen tillverkades, kom protester mot att E:et skulle stå för ”England”. Benn lär då på sin E-lista listigt ha lagt till ”Écosse” (det franska namnet på Skottland).
Även bilar har burit namnet Concord – både med och utan E där bak. Två amerikanska bilmärken hette så. Det ena tillverkades 1896-1898 och det andra 1906-1907. En Plymouth-modell som kom 1951 är uppkallad efter staden Concord i Massachusetts (där också staden Plymouth ligger). Och staden Concord fick sitt namn för att urbefolkningen där hade vänligheten att inte göra motstånd när brittiska nybyggare 1635 ville ha området. Chrysler-koncernen återanvände sedan namnet på en AMC-modell 1977-1983 och på en Chrysler-modell (då med stavningen Concorde) 1992-2004.

Ford blev Concord
Naturligtvis har det också i ”Concorde-länderna” Frankrike och Storbritannien funnits Concord-bilar. Ett bilmärke som hette Concordia verkar ha tillverkats i Paris år 1903. Och under åren 1960-1962 sålde det lilla företaget Concordette Developments i brittiska Barking bilmärket Concordette. Man erbjöd två olika modeller som båda var Ford-baserade byggsatsbilar med plastkaross: Concord och Concord II.
Från 1987 till 1996 hade också det sydkoreanska bilmärket Kia en modell som kallades Concord. Rätten att tillverka bilen hade Kia köpt från Mazda. Concord var därför i stort sett identisk med den Mazda-modell som i Japan kallades Capella – vilket i sin tur var i stort sett samma bil som vi i Europa minns som Mazda 626. Capella är ett latinskt ord som betyder ”liten get” (diminutiv av capra), men detta faktum har nog ingenting alls att göra med Kias modellnamn. Varför Kia valde namnet får vi dock inte veta – företaget har inte svarat på mina frågor därom.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer