fredag 25 september
Bilar från A till Ö: Compass valde väg i korsningen

Bilar från A till Ö: Compass valde väg i korsningen

11 december, 2019

Artikel. Som läsaren säkert vet står förkortningen SUV för engelskans sports utility vehicle. Men vad en sports utility vehicle är, det är inte lika lätt att säga. Det finns ingen entydig definition av biltypen. Och särskilt mycket hjälp får man inte från själva orden – om man översätter dem till svenska så blir det ungefär ”sportanvändbarhetsfordon”.

De flesta verkar i alla fall vara överens om att en SUV är en kombination av (eller kompromiss mellan) en vanlig personbil och en oöm, fyrhjulsdriven pickup med hög markfrigång.
Ett fyrhjulsdrivet fordon var förr nästan alltid byggt på ett ramchassi, alltså ett kraftigt, separat underrede som bar upp resten av bilen. Sedan kom en ny sorts fyrhjulsdrivna bilar med självbärande kaross. Denna nya biltyp kom framför allt i Nordamerika att kallas crossover SUV (”korsnings-SUV”). Ibland byter man ut sportandet mot korsandet så att förkortningen blir CUV i stället.
Jeeps modell Cherokee, som Bilar från A till Ö tidigare berättat om, ses ofta som den första SUV:en. Men Cherokee skulle faktiskt också kunna betraktas som banbrytare – eller stigfinnare, om man så vill – i det som senare blev CUV- klassen. Cherokee hade nämligen självbärande kaross redan 1984.

Kompakt kompass
Andra Jeep-modeller har sedan dess följt i stigfinnarcherokesens fotspår. År 2006 presenterade Jeep två nya CUV-modeller: Patriot och Compass. Om man ska vara ännu mer exakt tillhörde dessa båda modeller den underavdelning inom CUV-kategorin som i Nordamerika kommit att kallas compact crossover SUV. Eftersom översättningen ”kompaktkorsningssportanvändbarhetsfordon” förvirrar mer än den förklarar bör det kanske tilläggas att den bilstorleksklass som i Nordamerika kallas compact cars motsvarar de europeiska benämningarna ”mellanstora bilar”, ”C-segmentet” eller på ren svenska ”Golf-klassen” (efter den inte så stora men storsäljande Volkswagen-modellen Golf).
Compass och Patriot existerade sida vid sida under ungefär tio år. Under denna tid var Patriot den mest populära av de två. Trots detta var det namnet Compass som bevarades när en av modellbeteckningarna skulle skrotas 2017. Detta kan naturligtvis tolkas på många olika sätt, till exempel att märket Jeeps ägare Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ansåg att namnet Compass lät bättre eller att det passade bättre ihop med historiska Jeep-modellnamn på C som Comanche, Commander och nyss nämnda Cherokee. Kanske berodde pensionerandet av Patriot på att även den ryska biltillverkaren UAZ vid samma tid använde namnet Patriot på en av sina terränggående modeller. Men man skulle också kunna uppfatta valet av namnet Compass som en del av ett vägval för märket Jeep. Så tolkar till exempel tidningen The New Zealand Heralds skribent Alastair Sloane det. Enligt Sloane tar namnet Compass ut en ny riktning för Jeep, som tidigare hade haft all-American (”helamerikanska”) modellnamn. Vad som ska betraktas som typiskt amerikanskt riskerar förstås att bli ännu mer otydligt än när en CUV eller SUV ska definieras, men man kan konstatera att namn på Jeeps modellversioner och modeller (både serietillverkade och konceptbilar) ofta kunnat associeras till vilda västern (Cheyenne, Comanche, Chief, Cowboy, Laredo, Pioneer, Wrangler, Wagoneer), till styrka och kraft (Commander, Hurricane, Gladiator) eller till sådana ideologiska värdeord som verkar vara särskilt omhuldade i USA (Patriot, Liberty).

Ny riktning
Valet av namnet Compass framför Patriot skulle kunna tolkas som att Jeep blir mindre amerikanskt och mer globalt. Att den senaste generationens Compass är minst lika europeisk som amerikansk visar sig dessutom i att den utgår från det grundchassi som är gemensamt för flera av Fiat-koncernens bilar.
För att hjälpa mig att få svar om valet av namnet Compass har Maria Johansson, presschef på FCA Sweden AB, varit i kontakt med både sina amerikanska och sina europeiska kollegor inom koncernen men tyvärr inte kunnat få fram något.
Engelskans substantiv compass kommer i alla fall från latinets com- (”med”) och passus (”steg”). Det latinska ordet betecknade troligen ursprungligen en yta som man mätte upp genom att stega och kom sedan att betyda bland annat ”cirkel”. På engelska kan compass betyda såväl ”omkrets” och ”område” som ”passare” (ett instrument som så att säga stegar upp en cirkel med sina ben). Betydelsen ”kompass” kommer troligen av att även kompassen är rund.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer