onsdag 1 april
Bilar från A till Ö: Commonwealth – för samväldessamfärdsel

Bilar från A till Ö: Commonwealth – för samväldessamfärdsel

27 november, 2019

Artikel. ”Gemensam välfärd” är ett bra namn om man vill sälja något i USA. Det tycks i alla fall några av 1900-talets biltillverkare ha tyckt.

När det Brittiska imperiet var som störst, 1920, upptog det nästan en fjärdedel av jordens landyta. Eftersom det sträckte sig runt hela jorden kallades det ”imperiet där solen aldrig går ner”. (Man skulle förstås också kunna säga ”imperiet där solen går ner hela tiden”, men det låter ju inte lika bra.)
Att imperiet var som störst 1920 berodde på att Versaillesfredens villkor var sådana att Storbritannien och andra av första världskrigets ”segrare” sinsemellan delade upp områden som deras fiender tidigare kontrollerat. Det brittiska imperiet utökades då med stora områden i Afrika, Mellanöstern och Oceanien. Men denna förstoring var kosmetisk. Egentligen höll imperiet redan då på att försvinna.

Bytte ut Brittiska
I slutet av 1700-talet bröt sig de brittiska kolonierna vid Nordamerikas östkust ur imperiet och på 1800-talet ville fler kolonier göra likadant. För att förhindra imperiets sammanbrott uppfyllde Storbritannien många av koloniernas krav. Vanligt var att de fick viss självständighet men fortsatte ha starka formella och informella band till Storbritannien – och att den engelska monarken fortsatte att vara statschef.
Men självständighetssträvandena fortsatte. År 1931 försökte Storbritannien rädda det som räddas kunde. Det Brittiska imperiet byttes ut mot Brittiska samväldet (The British Commonwealth of Nations). Som namnet antydde hade Storbritannien en särställning även i denna sammanslutning av stater, men efter andra världskriget var det slut med det (åtminstone på pappret). År 1946 bytte Brittiska samväldet nämligen namn till Samväldet (The Commonwealth), en organisation som existerar än idag och som i teorin är ett förbund med jämbördiga stater. Detta förbund måste förstås ha ett överhuvud (Head of the Commonwealth) och att de jämbördiga staternas överhuvud också råkar vara drottning över det Förenade kungadömet Storbritannien och Nordirland, det måste ju vara en ren slump...
Ordet commonwealth betyder bland annat ”samvälde”, ”samhälle” eller ”sammanslutning”. I mitten av 1600-talet började ordet användas om särskilt det engelska samhället eller den engelska staten. Det är därför inte underligt att ordet senare började användas också om en sammanslutning av områden som tidigare tillhört Storbritannien.
Den första delen av ordet, common, betyder ”gemensam”. Den andra delen, wealth, betyder bland annat ”rikedom” eller ”välfärd” och är släkt med ord som adverbet well (”väl”) och det möjligen mer sällan använda substantivet weal (”väl”). Ordet wealth har bildats i analogi med ordet health (”hälsa”), som är släkt med verbet heal (”hela”, ”läka, ”bota”).
Ordet commonwealth skulle kunna översättas med sådana positivt laddade begrepp som ”gemensam rikedom” eller ”gemensam välfärd”. Dessutom torde det – åtminstone tidigare – ha framkallat associationer till storhet, styrka och makt. Därför är det inte så konstigt att ordet blivit varumärke och att bland annat flera bilmärken har burit namnet Commonwealth. Däremot är det kanske lite förvånande att dessa bilmärken varit amerikanska och alltså skapades i ett område som tidigt och tydligt tackade nej till det brittiska väldet och samväldet. Å andra sidan reparerades relationen mellan revolutionärerna och regenterna rejält efter 1780-talets motsättningar. USA och Storbritannien har som bekant varit allierade i två världskrig sedan dess och länderna delar många värderingar och traditioner. Det anses alls inte ”oamerikanskt” att ha en positiv inställning till Storbritannien.

Förenad delstat
Det första bilmärke som kallades Commonwealth var troligen det som under åren 1903 och 1904 tycks ha tillverkats av företaget Coburn & Company i Boston. När det gäller detta bilmärke är det särskilt uppenbart att namnet knappast utgör något kolonialistkramande. Boston ligger nämligen i Massachusetts, och denna delstats officiella namn är Commonwealth of Massachusetts (ungefär ”samväldet Massachusetts”).
Nästa Commonwealth kom 1917 när företaget Commonwealth Motors Co. i Illinois började tillverka bilar. Detta företag började senare tillverka taximodellen Commonwealth Mogul, som utgjorde ursprunget till det som skulle komma att bli taxitillverkaren Checkers storsäljande produkt.
Dessutom byggdes Commonwealth-bilar från 1979 till 1983 av företaget Commonwealth Custom Coach Builders i delstaten New York.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer