onsdag 15 juli
Spel: Police Chase

Spel: Police Chase

13 november, 2019

Artikel. I bilspel är det inte ovanligt att man axlar rollen som lagbrytande tokkörare. Men Police Chase är annorlunda – här är man trafikpolis.

Första intrycket man får när man startar Police Chase kunde vara bättre. Dels är den roll man tilldelas en som en jobbigt spännig polisbilsförare. Dels är spelet helt tyst, utom den talade dialogen. (För att få motorljud och annat måste man ändra i inställningarna.) Sen upptäcker man fler märkligheter som att den vertikala kamerastyrningen när man hoppar ur bilen och går är uppochnervänd och att alla fordon som kör omkring på gatorna är förarlösa spökbilar.
I alla fall. Police Chase är en mix av bilspel och trafikpolissimulator. Huvuddelen utgörs av kampanjläget där man kör runt i en fiktiv stad på olika uppdrag. Rent praktiskt innebär detta att man ska ta sig till olika platser på kartan. (Inte, som man skulle kunna tro med tanke på spelets namn, biljakter och att köra ikapp ligistbilister.) Allt eftersom man klarar uppdrag får man tillgång till fler och häftigare bilar, och även banor ägnade enbart åt att rejsa runt på.
Grafiken är långt ifrån toppklass, men det är heller inte hela världen. Inga av missarna förstör spelet helt, och något som faktiskt är bra är själva bilkörningen – hur bilarna känns och uppför sig. Själva kampanjen är också duglig med lagom svårighetsnivå. Så, ett visst nöje kan man finna i spelet, även om genomförandet kunde vara bättre.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.