onsdag 1 april
Bialr från A till Ö: Commodore – Opels ordergivare

Bialr från A till Ö: Commodore – Opels ordergivare

13 november, 2019

Artikel. Eftersom dagens bilnamn, Commodore, kommer från samma latinska ord som förra veckans, Commander, ska läsaren slippa en repetition av de båda ordens gemensamma stamtavla. Det som här behöver tilläggas är bara att båda orden betecknar någon som befaller.

Att vara den bilförare som bestämmer i trafiken är tydligen åtråvärt. Åtminstone tror biltillverkarna att köparna känner så. Benämningar på olika sorters befallningshavare förekommer nämligen flitigt bland fordonsfabrikanterna. Lastbilstillverkaren Scania kallar sig gärna King of the road (”vägens kung”), ett budskap som förstås förstärks av att den grip, som utgör märkets symbol (ursprungligen Skånes landskapsvapen), bär en kungakrona. I kejsardömet Japan har biltillverkaren Toyota lyckats ge förvånande stort antal modeller just namnet ”Krona” genom att använda olika latinska ord, ett hebreiskt och ett engelskt ord samt en västerländsk transkription av ett japanskt ord. Toyota har dessutom nyttjat namn som Scepter (”spira”) och Regius (”kunglig”).

Studebakers statschefer
Men makt måste ju inte handla om monarker. I kejsardömet Österrike-Ungern byggdes 1897 ett bilmärke som bar det demokratiska namnet Präsident. Amerikanska Studebaker framstod däremot under 1920-talet som lite ambivalent med både President och Dictator i modellprogrammet. Det verkar underligt att ett namn som Dictator ens var möjligt att lansera, men tanken var att denna bilmodell skulle diktera den standard som konkurrenterna hade att rätta sig efter. År 1937 började ordet dock få en alltför obehaglig klang även i USA och namnet togs ur bruk – något som då redan skett i vissa europeiska länder, vilket lett till att modellen på dessa marknaderi stället kommit att kallas Director.
Om man från envåldshärskarna klättrar ner några pinnhål i hierarkin hittar man bilar med beskedligare bestämmarambitioner, till exempel Ford Mustang Boss och Pontiacs Chieftain (”hövding”).
Ett specialfall bland befälhavarbilarna är de militära modellerna. Såväl Studebaker som Jeep har använt namnet Commander som modellbeteckning. Och på 1920-talet fanns ett amerikanskt bilmärke som hette Commodore (ett engelskt ord som betyder bland annat ”kommendör”, ”eskaderchef”, ”befälhavare” eller ”flaggskepp”). Men till sjöss måste man nog ändå säga att det har varit den tyska tillverkaren Opel som regerat. Modeller med marina gradbeteckningar har varit märkets specialitet: Admiral (”amiral”), Kapitän (”kapten”) och Kadett är välkända Opel-opus.
Tyvärr verkar det inte finnas någon som vet varför Opel valde att hämta modellnamn från marinen (eller varför man senare slutade med detta). I Opels eget arkiv finns ingen dokumentation om namngivningen, berättade Ernst-Peter Berresheim, chef för Opel-arkivet i Rüsselsheim, redan för några år sedan när jag frågade honom om detta. Sten Sollin, ansvarig för fordonsregistret på Svenska Opelklubben, var vid samma tid vänlig nog att göra efterforskningar bland sina klubbmedlemmar, men inte heller han fick fram något svar.

Flottan flottare?
Det är dock knappast någon slump att alla tre modellnamnen började användas just i slutet av 1930-talet, en tid med extrem nationalism och militarism. Men varför kom militärnamnen från marinen och inte från andra försvarsgrenar? Kanske sågs marinen och dess imposanta fartyg som lite tjusigare än infanterister som marscherade och grävde skyttegravar. Och kanske ville Opel låta de köpstarkaste kunderna se sig som amiraler och kaptener på egna rullande slagskepp.
Mer svårförklarligt är kanske att Opel mot slutet av 60-talet introducerade ett helt nytt marinmodellnamn: Commodore. Man fortsatte alltså på samma tema men nu med ett engelskt ord. (Motsvarande tyska ord är Kommodore, en gradbeteckning som fanns under andra världskriget men som försvann när den västtyska krigsmakten Nato-anpassades på 1950-talet.) Gissningsvis tänkte Opels marknadsföringsmänniskor att ett engelskspråkigt namn skulle bli mer internationellt användbart. Och så blev det. Namnet har använts av Opels dåvarande ägare General Motors både i Australien (Holden Commodore) och i Sydafrika (Chevrolet Commodore). Opels engelskspråkiga sjökrigsnamn var dock inte tillräckligt internationellt för att erövra Storbritannien. Där fick denna makthavarmodell i stället namnet Vauxhall Viceroy (”vicekung”).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer