lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Cometerna kom – och försvann

Bilar från A till Ö: Cometerna kom – och försvann

30 oktober, 2019

Artikel. De bilmärken som kallats Comet har haft passande namn – kanske mer passande än deras upphovspersoner avsåg. För visst väcker kometer uppmärksamhet, men efter en kort tid försvinner de igen och lämnar sällan bestående spår.

Kometer är himlakroppar som hör till vårt solsystem och som således har omloppsbanor runt solen. Omloppsbanorna är avlånga och det är när kometerna är relativt nära solen som de syns från jorden.
Meteorers ljussken uppkommer när meteoroider brinner vid inträdet i jordatmosfären. Kometers sken, däremot, orsakas av strålning från solen. Och medan meteorerna flammar upp och försvinner på någon sekund kan kometer observeras längre – ibland under flera månader.
När kometer synts från jorden har de ofta framkallat fruktan. Detta tacksamma tema har behandlats i bland annat Tove Janssons bok Kometen kommer och i Hergés Den mystiska stjärnan (även om det däri är en meteorit, inte en komet, som närmar sig jorden). Undergångsstämning var det exempelvis när den kanske mest kända kometen, Halleys komet, syntes från jorden 1910. Men hittills har ju allt gått bra. Kometerna avlägsnar sig varje gång och allt blir som vanligt.

Svänger på svansen
Kometer har huvud och svans. Ordet ”komet” kommer från latinets cometes, vilket i sin tur kommer från grekiskans aster kometes, som ordagrant betyder ”långhårig stjärna”. Och det är förstås svansen som med detta uttryck liknas vid hår.
Man skulle kunna tro att svansen alltid befinner sig bakom huvudet, alltså på en punkt på omloppsbanan som huvudet har passerat. Men svansen riktar sig faktiskt alltid bort från solen. Man skulle kunna säga att om kometen vore en bil, om dess omloppsbana vore en väg och om svansen vore bilens bakdel så får bilen en bakvagnssladd i den skarpa kurvan runt solen.
För tydlighets skull: Kometer är inte bilar. Men det förekommer faktiskt att bilar är kometer – eller åtminstone att de är uppkallade efter sådana. Namnet Comet (engelska för ”komet”) har burits av ett tiotal bilmärken under 1900-talet. Det är förståeligt att tillverkarna försökt framkalla associationer till något lysande och spännande som förflyttar sig i hiskeliga hastigheter. Nackdelen med namnet är väl att en komet är aktuell endast under en kort tid för att därefter falla i relativ glömska. Och detta blev också de olika Comet-bilarnas öde.
Den första av dem verkar ha dykt upp 1901. Det var ett brittiskt bilmärke som troligen tillverkats under några år av företaget H. & S. Norfolk Company i London. Ännu en engelsk Comet kom 1921. Även denna byggdes i London, men denna gång av ett företag som hette Preston Autocar Company. Märkets enda modell var en racerbilsliknande, tvåsitsig, öppen vagn med en fyrcylindrig tiohästarsmotor. Mycket tyder på att bilen aldrig kom i serietillverkning.
Ytterligare en brittisk bil som kallades Comet tillverkades från 1936 till 1938 i Croydon (London igen) av Comet Car & Engineering Co., Ltd (ungefär ”Comet bil och konstruktion AB”). Den hade en 1200-kubiksmotor med överliggande kamaxel och tack vare det lilla fordonets låga vikt var Croydon-Cometen riktigt snabb. Det blev dock inte särskilt många exemplar av denna Comet heller.

Västkustens vassaste
Halleys komet passerade 1910. Men redan 1907 kom Halls Comet. Det var amerikanen Elbert John Hall som skapade bilmärket Comet medan han ledde företaget Occidental Motor Car Company (”Västliga automobilföretaget”) i staden San José vid USA:s västkust. Hans märke kördes i kaliforniska biltävlingar som enligt tidningen San Fransisco Call lockade ”kustens snabbaste automobiler”. När Occidental Motor Car Co. upphörde att existera fortsatte Hall sin Comet-karriär i San Fransisco, där han tillverkade bilmärket i ytterligare något år.
Det fanns också en kortlivad kanadensisk Comet. Bilmärket tillverkades under 1907 och 1908 av Comet Motor Co. i Montreal men motorerna importerades från franska Clément-Bayard.
År 1913 byggdes en Comet i Buffalo i USA-delstaten New York, från 1914 till 1915 en annan i Indianapolis i Indiana och under åren 1917 till 1922 ytterligare en i Decatur i Illinois. Under åren 1946 till 1948 tillverkades i Ridgewood, New York, en trehjulig minibil som kallades Comet. En annan minibilsmodell, Comet Roadster, marknadsfördes 1951 av Comet Manufacturing Co. (”Tillverkningsföretaget Comet”) i Sacramento, Kalifornien, som ”världens billigaste transportmedel”, vilket naturligtvis var ett ohemult påstående.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.