lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Combi-nationen

Bilar från A till Ö: Combi-nationen

23 oktober, 2019

Artikel. Från 1921 till 1925 tillverkades det tyska bilmärket Combi av företaget i Berlin. Och detta är i stort sett allt vi vet om bilmärket. Vi vet exempelvis inte hur namnet Combi kom till. Men någon kombi i modern mening var den knappast. Denna karosskategori började man nämligen inte prata om förrän minst tjugo år senare.

Nuförtiden utgör det tyska ordet Kombi kortform för Kombiwagen som betyder ”kombibil”, ”herrgårdsvagn” eller ”stationsvagn”. Ordet Kombiwagen är i sin tur en kortform av Kombinationskraftwagen. Ordet Kraftwagen, som ordagrant betyder ”kraftvagn”, syftar på en vagn som är försedd med motor (alltså en bil). Orddelen Kombination syftar på att biltypen gör anspråk på att passa för både person- och godstransport.
Tyskan har fått sitt ord ”Kombination” från franskans combinaison eller möjligen från fornfranskans combination. Det franska ordet kommer från det latinska verbet combinare, som i sin tur är en sammansättning av prepositionen cum (”med”) och bini (som betyder bland annat ”två och två”). Prepositionen cum förekommer som prefix i många latinska ord (och i dess inlånade varianter i moderna språk) men ändrar likt en kameleont karaktär beroende på hur resten av ordet ser ut. I de sammansatta samarbetsorden kooperation och koalition får förleden följaktligen formen ko-, men i kollaboratör och kollega formen kol-. Ord som kompanjon kom att få prefixet kom- medan konferens fick kon- och korrelation fick kor-. Och kumpan är ett av få exempel – kanske det enda – på ord vari den latinska förleden förvandlats till kum-.

Tysk import
Från tyskan har ordet ”kombi” kommit till svenskan. Den första svenska kombibilen var väl egentligen Volvo 445, som kom 1953. Men på den tiden var benämningen kombi inte inarbetad i svenska språket. I stället valde Volvo att med hjälp av namnet Duett berätta att detta var en bil för två olika användningsområden, alltså att den passade bra både under yrkesutövning och på fritiden. Och tydligen tyckte kunderna att det där var en bra idé. Svenskarna blev ett kombiköpande folk och Volvo verkar ha förstått vad som efterfrågades. Efter Amazon i kombiversion kom de kantiga karosser som blev sinnebilden för svenska kombibilar: 145, 245, 745, 945 och 855. Till och med en sportbil som P1800 kom i en kombiliknande version.
Att kombin på något sätt blev en svensk standard visar sig också i att det finns något som kallas halvkombi – alltså en karosstyp med stor baklucka och förhållandevis stort bagageutrymme men ändå inte med samma rätblocksform som Volvos femdörrarsbilar. Om Volvo var sinnebilden för den svenska kombin så symboliserade Saab halvkombin.
Saab självt använde dock inte det ordet utan introducerade en egen terminologi: När Saab 99 kom i halvkombiutförande 1974 fick denna modellvariant benämningen Combi Coupé. Ordet coupé, som kommer från franskan, betyder egentligen ”avskuren”. Och ”avskuren kombi” beskriver ju ganska väl utseendet på en Saab 99 (eller 900) med dess långa, raka baklucka.
Men egentligen var det nog inte ”avskuren kombi” som Saab ville att man skulle tänka på. I bilsammanhang betecknar coupé nämligen en tvåsitsig tvådörrarsbil som är gjord mer för att vara sportig och rolig att köra än för att vara praktisk. Saabs sätt att använda orden skulle således snarare signalera att detta var en bil som både var lika praktisk som en kombi och lika rolig att köra som en coupé. Företaget slutade senare använda beteckningen och bland de sista årsmodellernas Saabar fanns ingen kombikupé. De var antingen strikta sedaner eller så att säga helkombier. De sistnämnda fick benämningen SportCombi.
Det folkliga ”kombi” har också de lite märkvärdigare motsvarigheterna ”herrgårdsvagn” och ”stationsvagn” – ord som har tydliga engelskspråkiga förebilder i estate wagon och station wagon. Benämningen Kombi/kombi/combi verkar däremot ha haft svårt att få fäste utanför tysk- och skandinaviskspråkiga länder.

Kombinerade på många sätt
Vid sidan av de mer officiella benämningarna estate wagon och station wagon har många biltillverkare haft sina egna sätt att säga ”kombi”. Honda använde Aerodeck och Audi Avant. BMW och Toyota sade Touring medan franska fordonstillverkare föredrog Break. Flera företag använde ordet Caravan, bland annat tyska Opel. Detta märke säljer dessutom en transportbil som både kan fås som skåpbil och i personbilsutförande. Den är alltså en sorts modern Duett. Och i likhet med Duett har den ett namn som visar dess dubbla natur: Combo.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.