lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Columbi bilar
Foto: Sream Barn, CC BY-SA 2.0

Bilar från A till Ö: Columbi bilar

16 oktober, 2019

Artikel. Han fick finna sig i att den världsdel han fann inte fick hans namn. Men han levde i alla fall vidare som flod, land, pengar och huvudstad. Och som flera bilar.

I den italienska staden Genua föddes 1451 en person som fick namnet Cristoforo Colombo men som för svensktalande är mer känd som Christofer Columbus (och för spanskspråkiga som Cristóbal Colón). I slutet av 1400-talet ledde han en expedition som upptäckte att man genom att färdas cirka 600 mil i ungefär västlig riktning från Kanarieöarna kunde komma till en kontinent. Expeditionen finansierades av det kastilianska kungahuset och möjliggjorde den omfattande kastilianska kolonisationen av den ”nya” kontinenten, vilket kanske förklarar varför det finns en speciell, spansk form av italienarens namn.
Columbus har länge ansetts vara den person som upptäckte Amerika, trots att han 1) inte var den första människan att sätta sin fot i det som vi nu kallar Amerika (det hade bott människor på kontinenten i tiotusentals år), 2) inte ens var den första europé som anlände till Amerika (islänningen Leif Eriksson hade kommit till Nordamerika nästan 500 år tidigare) och 3) själv trodde att han hade kommit till Asien.

Betalar med Columbus
Att det land som Columbus och hans expedition ”upptäckt” kanske ändå inte var en del av Asien utan en egen, av européer i stort sett okänd, kontinent föreslogs först försiktigtvis av florentinaren Amerigo Vespucci. Som tack för denna insikt blev den ”nya” kontinentens namn den feminina formen av det latinska sättet att skriva namnet Amerigo. Columbus blev dock inte helt lottlös i fråga om att få landområden uppkallade efter sig. De tretton brittiska kolonierna längs den nordamerikanska östkusten (nu en del av USA) kom på 1700-talet att kallas Columbia (den feminina formen av Columbus). Dessutom är det sydamerikanska landet Colombia uppkallat efter Columbus. Lustigt nog är det då den italienska formen av namnet som man utgått ifrån – inte den spanska, trots att Colombia ligger i den del av Amerika som koloniserades av spanjorer. Den spanska varianten, Colón, kom däremot till användning när man myntade namnet på den valuta som används i det centralamerikanska landet Costa Rica (även El Salvadors valuta kallades tidigare colón).
Den nordamerikanska benämningen Columbia har inte bara använts om de tretton brittiska kolonierna vid östkusten. När dessa kolonier hade gjort sig fria från Storbritannien och skulle skapa en egen huvudstad fick denna stad namnet Washington, District of Columbia. Den Washington som förekommer i huvudstadens namn är revolutionären och presidenten George Washington. Efter honom är även en delstat på USA:s västkust uppkallad. Genom denna delstat rinner floden Columbia, som har sina källflöden på andra sidan riksgränsen, i den kanadensiska delstaten British Columbia.

Landsmodern blev bilmärke
Dessutom kom Columbia att bli en symbol för USA. Den amerikanska regeringen personifieras ju av den bockskäggige Uncle Sam (”onkel Sam”), men territoriet, folket och kanske folksjälen symboliseras av kvinnan Columbia. Och ett namn med så patriotiska och positiva associationer måste förstås också förr eller senare bli varumärke. Sålunda har flera amerikanska bilmärken burit namnet Columbia (samt adjektivformen Columbian), däribland en ångdriven bil som tillverkades strax före förra sekelskiftet och en elbil som producerades under de första åren på 1900-talet. Två bilmärken har dessutom hetat Columbus eftersom de tillverkades i staden Columbus i delstaten Ohio. Och staden är uppkallad efter ... ja ni vet.
Däremot verkar inte det franska bilmärket Colombe, som existerade under åren 1920 till 1925, ha något med Christofer Columbus att göra – i alla fall inte mer än att det franska ordet colombe betyder ”duva”, vilket också det italienska ordet colombo gör. Bilen Colombe verkar snarare ha fått sitt namn för att den tillverkades i staden Colombes utanför Paris. Och stadens namn kommer troligen från det latinska ordet columna, som betyder ”kolonn”.
På 1920-talet fanns det förresten också en italiensk duvbil. Märket Colombo tillverkades under åren 1922 till 1924 av företaget Officine Mecchaniche Colombo i Milano. Men inte heller i detta fall verkar Christofer Columbus ha varit inblandad. Troligen är företaget och bilen uppkallade efter en person vid namn Colombo. Och att italienare har detta efternamn är kanske inte konstigare än att någon kan heta Evert Taube eller Sven Dufva.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.