onsdag 1 april
I Hörnefors är det nära till allt
Foto: Peter Öberg

I Hörnefors är det nära till allt

2 oktober, 2019

Artikel. Holmsund och Sävar har tidigare varit under luppen i Bil & Bostads artikelserie om orter i Umeå kommun. Nu har turen kommit till Hörne-fors. I den tidigare bruksorten finns fortfarande gott om centrala ytor för näringsverksamheter.
– Jag skulle säga att det finns en bra beredskap för nya verksamheter här, säger Per Westergren, affärsledare för verksamheter på Umeå kommun.

Hörnefors är tätorten som länge var känd för sin fabriksnäring. Redan 1775 anlades den första stora verksamheten här, då Hörnefors bruk påbörjade sin järntillverkning på orten. En sulfitfabrik verkade även här under större delen av 1900-talet, fram till dess nedläggning 1982. Precis som många andra samhällen runtomkring Umeå präglas dagens Hörnefors kanske mest av en omfattande pendlingstrafik.
I och med utbyggnaden av Botniabanan fick Hörnefors ett nytt resecentrum 2011. Bygget kostade 28,6 miljoner kronor och trafikeras av både buss- och tågtrafik. Ortens historia som brukssamhälle har här även satt sina spår i arkitekturen. Resultatet är en fasad i rött tegel, med inslag av svarta tegelband. Byggnaden är belägen i den norra delen av Hörnefors, där invånarna har möjlighet att nå perrongen från båda sidorna av Hörneån.

Åtta år med Botniabanan
Det har gått åtta år med Botniabanans trafik genom orten, men vad har den haft för inverkan på vardagen här?
– Det finns ju många pendlare som bor i Hörnefors, berättar Per Westergren, affärsledare för verksamheter på Umeå kommun, och för dem, och alla andra invånare här, har nog Botniabanan gjort en stor skillnad. Men jag skulle inte säga att Botniabanan har haft någon direkt inverkan på efterfrågan att starta verksamheter här i Hörnefors. Den har säkert betytt mycket för de verksamheter som redan finns här, men det är först nu på senare år som vi har sett en ökad aktivitet på den lokala verksamhetsmarknaden.
Översiktsplanen för Hörnefors togs fram i samband med planeringen av Botniabanans dragning. Den innehåller möjligheter för bebyggelseutveckling, som ska fungera stärkande för trafikförbindelsen, där Hörnefors tätort med expansionsområde ingår.
– Jag jobbade på kommunen när man började ta fram planerna för Botniabanan, minns Per Westergren, och det är klart att det påverkade ens arbete. Det är ju en detalj som man måste ta med i planeringen. Men det har inte skiljt sig från de andra faktorerna som ingår i det planeringsarbete man gör dagligen.
– Den gällande detaljplanen för Hörnefors ska ses över, fortsätter han, och det är något som har diskuterats under en ganska lång tid, men än så länge är inga beslut fattade på den punkten.

Tillgänglighet och natur
Bebyggelsen i Hörnefors ligger i direkt kontakt med såväl havet, som den viktiga kommunikationslänken E4. 2018 bodde blott 2538 personer på orten, enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, men Per Westergren vill mena att det finns många fördelar med att bo på en ort av den här storleken.
– Den största fördelen med Hörnefors är tillgängligheten, menar han, med all miljö som finns runtikring, och allt vad det innebär. Det är nära till allt och det mesta man behöver finns egentligen redan på orten. Vad gäller bostäder och verksamheter är det dessutom ganska fördelaktiga prisskillnader, om man jämför med Umeå i första hand. I båda fallen finns det också större ytor här än vad det kanske gör i Umeå nu för tiden. Samtidigt finns det bra med kommunikationer, där Botniabanan så klart är en stor fördel. Inte bara för pendling till Umeå, utan även till närliggande orter söderut.
Tillväxtplaner
Västerbottens-Kuriren har tidigare skrivit om kommunens planer för att göra Hörnefors större. Redan 2014 utvidgade Länsstyrelsen strandskyddet med 200 meter. Tanken är således att orten ska växa österut, för att på sikt sedan utvidgas i nordlig riktning. I dag finns bland annat projekt för att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter, samt en ny förskola. Det preliminära syftet är att tillgodose bostadsbehovet, men även att skydda Hörnefors strandområde.
– Det finns fortfarande bra med centrala ytor för verksamheter här. Vi har bland annat ett område intill brandstationen, där det nyligen har sålts en tomt, och där det redan har börjat byggas. Vad gäller övriga tomter har vi fortfarande kvar att göra undersökningar, för att säkerställa att det inte finns risk för några föroreningar. Men det arbetet har redan påbörjats, förklarar Per Westergren, innan han avrundar.
– Sedan finns det stora ytor ut mot E4. Området mellan E4 och Botniabanan är helt klart tänkbart för utbyggnad av verksamheter på orten. Det pågår även planering för nya infarter till Hörnefors, vilket brukar innebära bra affärslägen. Så jag skulle säga att det finns en bra beredskap för nya verksamheter här. Det arbetet går ju också hand i hand med arbetet för nya bostäder. Ju fler verksamheter på orten, desto fler bostäder behövs. Det ena följer med det andra.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer