onsdag 1 april
Bilar från A till Ö: Colorale – landvinnande laståsna
Foto: Renault Communication

Bilar från A till Ö: Colorale – landvinnande laståsna

2 oktober, 2019

Artikel. En bil för bönder och bosättare. Modellen Colorale skulle fylla tomrummet i den franska fyrtiotalstrafiken men också hjälpa Renault att erövra ny mark.

På 1500-talet började européer erövra områden i andra världsdelar. Folk har visserligen i alla tider försökt skaffa sig kontroll över grannfolks territorier, men att som de europeiska stormakterna färdas över haven för att lägga under sig andra länder, det var något nytt. I de fall då ett betydande antal medborgare från de erövrande länderna flyttade till de beslagtagna territorierna kom dessa att kallas kolonier. Ordet ”koloni” kommer från latinets colonia (”bosättning”, ”lantgård” eller ”nybygge”) vilket kommer från ordet colonus (”bosättare”, ”åbo”, ”arrendator”, ”bonde”, ”jordbrukare” eller ”lantbrukare”) vilket i sin tur kommer från det latinska verbet colere, som betyder framför allt ”odla” men också ”bruka”, ”bebo”, ”respektera”, ”sköta”, ”vakta”, ”vårda” eller ”förädla” (från colere kommer också ord som ”kultur” och ”kultivera”).
En av de största kolonialmakterna var Frankrike, som skaffade sig besittningar i Nordamerika, Västindien, Sydamerika, Ostasien, Indiska Oceanen, Stilla havet och Afrika. Mycket stora områden i Nord- och Västafrika blev franska territorier.
Européerna erövrade andra världsdelar och exploaterade dess invånare. Men Europa var inte förskonat från förtryckares försök att skaffa sig kontroll över andra folk. Fruktansvärda mängder människor dog och stora delar av Europa föröddes av 1900-talets världskrig.

Pons piskade på
Frankrike blev illa sargat i båda krigen. Efter andra världskrigets slut låg delar av landet i ruiner. Fordonsindustrin var till stora delar plundrad och sönderbombad. Det rådde brist både på maskiner och på råvaror, bland annat stål. Många fordon hade förstörts under kriget och regeringen ansåg att man snabbt behövde öka fordonsproduktionen för att kunna bygga upp landet igen.
Ingenjören Paul-Marie Pons blev industriminister och ledde arbetet med att få fram fler fordon. Efter honom uppkallades den så kallade Pons-planen för industriproduktion, som bland annat innebar att bilbyggandet samordnades centralt och att staten gav de franska biltillverkningsföretagen olika uppgifter. Företaget Renault, som i samband med krigsslutet hade förstatligats, fick i uppdrag att ta fram ett mångsidigt mellanstort chassi som kunde förses med flera olika påbyggnader för både gods- och persontransport.
Bilen skulle göras billig och oöm och var avsedd för användning dels på den franska landsbygden, dels i kolonierna. Den fick namnet Colorale, som är en sammansättning av två adjektiv i feminin form, coloniale och rurale. Det franska ordet rural kommer från latinets rus, som betyder ”åker”, ”fält”, ”lantgård”, ”land” eller ”landet”. Från rus kommer förresten också ordet ”rustik”, vilket Colorale kunde sägas vara. Den första versionen av bilen fick en kaross som till stora delar var byggd i trä. Detta var inte för att Renault trodde att det var sådana karosser som efterfrågades utan berodde på bristen på stål och maskiner för metallbearbetning. Tanken var dock att träet skulle bytas ut i takt med att tillgången på stål ökade (bland annat för att minska risken att termiter åt upp karosserna i kolonierna).

Inget finlir
Avsikten med Colorale var inte att den skulle bli tekniskt avancerad. Enkel konstruktion och tålighet prioriterades framför förfining. Bilar med självbärande karosser hade börjat byggas redan före kriget, men detta var inget för Colorale. Att bygga bilen på en ram underlättade förstås också när chassiet skulle förses med olika typer av karosser.
Colorale kunde fås i fem olika basversioner: stationsvagn, skåpbil, taxi, pickup och lastbilschassi med hytt för kundens eget val av påbyggnad. Det koloniala och lantliga fortsatte i namngivningen av stationsvagnen som i fyradörrarsutförande kallades Prairie (”prärie”) och i tvådörrarsutförande Savane (”savann”, ”grässtäpp”). Savann hade dessutom öppningsbar vindruta samt segelduk i stället för fönster där bak för att bilen skulle bli behagligare att köra i kolonialt klimat. År 1952 kom en fyrhjulsdriven version av Prairie och Savane för att förbättra framkomligheten på dåliga lantliga vägar. Och för att förbättra Renaults framkomlighet på den av bilmärket dittills obrutna amerikanska mark(nad)en sponsrade märket samma år en expedition som färdades från Eldslandet i sydligaste Sydamerika till Fairbanks i Alaska med en Colorale Savane och en Colorale pickup.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer