onsdag 30 september
Byggkollen: Tomtebogård och NUS
Bild: Sweco

Byggkollen: Tomtebogård och NUS

25 september, 2019

Artikel. Det byggs för fullt i Umeå. Byggkollen uppmärksammar byggprojekt som är på gång i staden – allt från vägprojekt till byggnader och bostadsområden.

 

Tomtebogård

Omkring 1200 nya bostäder kan bli verklighet efter att planerna för Tomtebogård antagits.

Det planerade bostadsområdet Tomtebogård, mellan Tomtebo och Tavleliden vid Nydalasjöns södra del, kan komma att rymma 1200 nya bostäder. Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i augusti, och tanken är att bygga främst flerfamiljshus och radhus. Området kommer att ha en grön inriktning och man vill bevara det gröna stråket längs sjön Lillberget och Nydalasjön.

 

NUS

Vid Norrlands universitetssjukhus pågår flera bygg- och renoveringsprojekt. Här följer en kort sammanfattning.

Den som passerat NUS har sett att delar av området ser ut som en byggarbetsplats. Det är också det som är fallet – här pågår simultant flera renoverings- och byggprojekt.
Byggnaderna 2-4 och 10 (ungefär området mellan akuten och norra entrén) renoveras både invändigt och utvändigt. Arbetet påbörjades 2018 och väntas vara klart nästa år. Byggnad 5A (nära norra entrén) totalrenoveras. Kliniskt träningscenter och Kliniskt forskningscentrum kommer att inhysas här när arbetet är klart år 2020.
En helt ny byggnad är Byggnad 28 som kommer att inhysa lokaler för psykiatrisk vård. Våren 2022 beräknas det nya psykiatrihuset, beläget vid Holmsundsvägen, stå klart.
I närheten av södra entrén uppförs Byggnad 29 som förväntas stå färdig i slutet av nästa år. Här kommer bland annat sjukhusapoteket, Läkemedelscentrum och Rättsmedicin hålla till.

Läs mer