lördag 6 juni
Känner du till vad aquafaba betyder?
Illustration: Maria Wall

Känner du till vad aquafaba betyder?

11 september, 2019

Krönika. Sverige är ett land där vi vill ha ordning i tillvaron. Inte minst gäller det vårt svenska språk som är i ständig förändring och där nya begrepp måste till för att beskriva den verklighet vi lever i.

Förr så dagsfärska uttryck som ”proppen orvar”, ”fittstim” eller ”gå genom glastaket” känns idag lika inaktuella som Mona Sahlin, men ständigt förnyas ordförrådet. Nu pratar vi om influencers, flygskam och aquafaba. Det sista hör hemma i det nya återvinningssamhållet. Att göra maräng av spadet från en burk med kikärtor. Minns det om det skulle dyka upp i DN:s lördagskryss. ”Ersätter äggvita.”

Ordning bland soporna
Under Kulturdepartementet jobbar Språkrådet som är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Vid varje årsslut sammanställer de en lista på nya ord som dykt upp under året i en Nyordslista, och när jag kollar på nätet hur listan för år 2018 ser ut är det alltså ordet aquafaba som inleder. Som jag skrev inledningsvis handlar det alltså om spad från kikärtor, men hur har det hamnat bland modeorden? Jo trenden är förstås återvinning, hållbarhet och allt som är klimatsmart. Soporna har fått fina namn, leta i containern efter delikatesser!
Ett annat uttryck från sopsorteringen är bokashi. Det står för kompostering av matavfall genom fermentering. Gör det du som vill rädda världen. Begreppet ”flygskam” kom också under 2018. Själv har jag skrivit ”sugrörs-skam” i någon krönika. Jag skulle tippa att nästa års lista på nyord innehåller mycket på temat klimat. Klimatsmart? För tio år sedan fanns det nog inte.

Gal-tan-skalan och Flossa
Vi hade valår i fjol och bland nyorden i listan saknar jag uttrycket triangulering. Däremot har man med uttryck som mandatpingis, språkplikt, välfärdsbrott och whataboutism. Gal-tan-skalan omnämns som ersättare för politikens ”vänster-höger.” Ja ni har nog sett partiledarna stå framför diagram och försöka förklara sina värderingsparametrar: grönt, alternativt, libertariansk ställs mot traditionellt, auktoritärt, nationalistiskt. Var på skalan finns de själva? Ja det är inte alldeles enkelt att ens förklara.
Ett annat uttryck som nämns i nyordslistan är flossa. Jag säger som Tilde de Paula: Varenda unge kan det. Att flossa är att utföra en dansrörelse där raka armar svängs från sida till sida samtidigt som höfterna svängs från sida till sida. Det kanske också är ett bra uttryck för våra politiska partier nuförtiden? De svänger åt alla håll?

Vad är rätt, vad är fel?
År 2018 var året när vi hade fotbolls-vm och vi först hörde uttrycket ”VAR”. Vi såg det på teven när upprörda spelare tecknade en ruta med sina armar och ville att den situation de nyss varit med om skulle videogranskas. Vad det egentligen betyder är ”Vi vill se på reprisen!” Vi tittare vet ju alltid när domaren dömer fel.
Några av oss agerar nog även språkpoliser som vill anmärka på fattigdomen i språket, kanske mest hos ungdomen. ”Han ba, hon ba”, säger unga tjejer som går förbi på stan, samt ”grymt” eller ”sjukt”. Det är de språkliga verktyg som finns i deras verktygslåda och för dem känns det helt okej när någon hyllad idrottsstjärna tackar nationen från en scen och utbrister: ”Tack så jääävla mycket.” Vuxenvärlden brukar då vända sig till radioprogrammet Ring P1 och uttrycka sitt missnöje. Är det verkligen lämpligt att uttrycka sig på det viset?

Ja du Nicklas. Det här med etik och moral krånglar sig in i alla sammanhang. Förr i världen talades det både om moralisk upprustning och moral i förfall. Vad har du för syn på vår nutida samhällsmoral? Finns det en sådan?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.