onsdag 22 januari
Byggkollen: Västra länken
Illustration: Trafikverket

Byggkollen: Västra länken

11 september, 2019

Artikel. Umeåprojektet är namnet på den ringled som byggs runt Umeå. Två tredjedelar är klara, och det som nu återstår är den så kallade Västra länken. Och där pågår arbetet för fullt.

Att ”förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet” är syftet med Umeåprojektet, ringleden runt Umeå. 1997 togs det första steget i form av en ny cirkulationsplats vid stadens södra infart, och år 2001 föll en första stor pusselbit på plats då Kolbäcksbron invigdes.
Kortfattat består projektet av tre delar: Östra länken, Norra länken och Västra länken. År 2012 stod två av de tre delarna klara då Norra länken, mellan Ersboda och Umedalen, samt Östra länken, där E4 går idag, invigdes.
Det som nu återstår, och som har dragit ut på tiden, är Västra länken. Västra länken går från cirkulationsplatsen vid Avion, via Röbäck, över en ny bro över Umeälven, till Klockarbäcken/Umedalen.
Arbetet pågår just nu för fullt, och kring år 2021 väntas Västra länken – och därmed hela ringleden – stå klar, och detta blir då den nya E12-sträckningen.

Läs mer