lördag 6 juni
Hopplösa herrar från livets hårda skola
Illustration: Maria Wall

Hopplösa herrar från livets hårda skola

4 september, 2019

Krönika. Benny; de som refererar till den akademiska institutionen LHS vill påskina att studenter därifrån är mer street-smart än andra.
De vill såklart inte verka helt obildade, för utbildning är och har alltid varit viktigt.

Förresten; före perioden när utbildning var det allra viktigaste var ”fast anställning” A och O, i alla fall om du frågade föräldragenerationen. Ifall man behövde en utbildning för att landa ett fast jobb var det okej att läsa några terminer – då var studierna så att säga behovsprövade.
I utvecklingsländer är utbildning för flickor den enskilt viktigaste ingrediensen för dem att kunna leva självständiga liv, och enligt framlidne Hans Rosling så löser utbildning för flickor på samma gång en rad utmaningar som hela U-samhällen ställs inför – framförallt dämpar man barnafödandet när tjejer pluggar.
Annars känns det som att utbildning devalverats en smula i vår post-post-moderna västvärld, som kör mycket på magkänsla.
I gig-ekonomins* tidevarv kan vi klara oss ändå om vi är flexibla och initiativrika. Men, ett av flera problem är väl att vi inte kan kräva av precis alla att vara flexibla och initiativrika. Vissa vill vara stelbenta och lätt handlingsförlamade, vilket är deras rätt som priviligerade västerlänningar – men då blir också utbildning en viktig pusselbit.
En annan demografisk grupp som är helt beroende av utbildning för att skaffa sig ett anständigt liv är män utanför storstäderna. Och då i första hand inte för att landa ett jobb, utan för att kunna träffa en partner! Många av de män som stoltserar med examen från ”livets hårda skola” är en del av den här krisgruppen, och för att krångla till det ytterligare känns det som att de på en nivå förstår precis hur allt ligger till men samtidigt är ganska ointresserade av att förbättra sina chanser.
Till deras försvar kan det väl sägas att det inte är enkelt att vara man 2019. Heller.
Det ställs allt högre krav på oss, och summan karlar som inte når upp till den lägstanivå som media och fiktionen etablerat och förmedlat på 2000-talet blir allt fler.
Kvinnor lever så klart under enorma förväntningar, på hur de ska se ut och uppföra sig, men detsamma gäller faktiskt män, och det har vi i alla fall gemensamt – att ingen av oss riktigt pallar för det trycket.
Andelen män som aldrig får chansen att bilda familj växer hela tiden. Vår potentiella genpool har blivit så stor i nätverkssamhället att konkurrensen idag är FÖR hård.
Jag säger inte att det är någon enskilds fel, bara att det är ett stort problem.
Nu tycker säkert många kvinnor att de krav som ställs på män är mycket rimligare än de som ställs på kvinnor, och ni kanske har rätt i det, men faktum kvarstår att människor revolterar när de inte kan möta förväntad standard – och det tjänar ingen av oss på.
Män ansluter sig till den ena dumheten efter den andra när de inte blir sedda och respekterade (av kvinnor) och tvingas då ihop med andra män som har liknande erfarenheter och där börjar de bekräfta varandra – och därmed träffar skiten fläkten.
Den gemenskapen kan vara klacken till ett fotbollslag, det kan vara grupper på Facebook som driver konspirationsteorier eller patriotiska/religiösa/fascistiska grupperingar i verkliga livet.
Ny teknik skapar utslagning och utanförskap både i arbetslivet och kärlekslivet och i alla länder har det vuxit fram partier som påstår sig ha lösningen på de problemen.
Men, deras stängda sinnen och gränser kommer aldrig att vara svaret. Tacka vet jag utbildning, det är en win-win-situation – både för individer och hela samhällen.
Läs är alltså rådet! Hela utbildningar eller enskilda böcker.
Och försök när ni gör det att undvika fult designade webbsidor. Börja med böcker i pappersformat – de är mer old school och mindre hård school om vi säger så.

Benny; varje år kommer nyordslistan, över nya ord och uttryck. Jag tänker mig att det är klokt att lägga de bästa och viktigaste av dem på minnet. Kan inte du gå igenom dem på ditt karaktäristiska sätt?

* Gig-ekonomi: handlar om en arbetsmarknad där fast anställning ersätts av enstaka ”gig” – av tillfälliga uppdrag och inhopp. Exempelvis köra en Uber.

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.