onsdag 15 juli
Egen bostadsrätt ett alternativ för studenter

Egen bostadsrätt ett alternativ för studenter

14 augusti, 2019

Artikel. Starten för höstterminen närmar sig och med den bostadsletandet för alla nya studenter. Efterfrågan på bostäder är stor och studentlägenheterna räcker inte till alla. Ett alternativ är att köpa en bostad, något som faktiskt kan ge en lägre månadskostnad, menar mäklare som Bil & Bostad pratat med.

Den 1 augusti skickades det andra antagningsbeskedet ut till de som sökt plats på en högskoleutbildning, och den 2 september drar terminen igång vid Umeå Universitet. I Umeå är antalet studenter över 30 000, och det är bråda dagar för den som kommit in på en utbildning och är i behov av bostad.
Boverket rapporterar att det vid fler än hälften av landets högskolekommuner saknas bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. Även i Umeå råder det bostadsbrist. Och även om det tillkommer, i runda tal, ett par hundra studentlägenheter årligen i Umeå räcker de inte till alla.

”Billigare än att hyra”
Ett alternativ är att köpa en bostad. Här krävs förvisso ett startkapital, men har man möjlighet är det en lösning som kan vara värd att titta på, menar de mäklare som Bil & Bostad pratat med.
– Ska man studera i flera år så kan det vara fördelaktigt att äga sitt boende. Oftast är avgifterna och boendekostnaden betydligt lägre än hyresalternativen, säger Christer Bergh, fastighetsmäklare och vd för Mäklarhuset.
Ilona Bergqvist, fastighetsmäklare vid Svensk Fastighetsförmedling, är inne på samma spår.
– Du får ett billigare boende om du väljer att köpa ditt boende istället för att hyra. Överväg att köpa en lägenhet istället för att hyra då månadskostnaden blir så otroligt mycket lägre, säger Ilona.

Bolån och medlåntagare
För att få ta ett bolån krävs en kontantinsats på minst femton procent av bostadens värde. Om den nya bostaden är värd en miljon kronor krävs alltså att man betalar 150 000 kronor för att då låna resterande 850 000 kronor. En lösning kan också vara att någon, föräldrarna i de flesta fall, går in som medlåntagare eller delägare av lägenheten.
Mer om bolån och lånelöfte kan man läsa på bankernas hemsidor, där man också ofta kan göra en bolånekalkyl, samt på informationssajten konsumenternas.se.
Finns det andra fördelar med bostadsrätt?
– Du får också chansen att välja område efter behov. Om du har turen att väl få en hyresrätt kanske denna ligger väldigt lång ifrån universitet, säger Ilona Bergqvist.
– Man kan påverka sitt eget boende, man får en låg boendekostnad och det är en investering med chans till bra avkastning, säger Christer Bergh.
Hur ser det ut vad gäller utbud och efterfrågan i Umeå?
– Som vanligt, kring terminsstarter och -avslut är det ett stort utbud av mindre lägenheter då de flesta vill sälja samtidigt, men det är också en otroligt stor efterfrågan på just dessa lägenheter eftersom många som kommer söderöver inte har den kötid eller det kontaktnät som krävs för att få en hyresrätt, säger Ilona Bergqvist.
– Just nu vid terminsstart så är utbudet av små lägenheter ganska stort och efterfrågan är också som störst just nu. Den stora inflyttningen till Umeå spär på efterfrågan hela tiden, avslutar Christer Bergh.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.