onsdag 22 januari
Bilar från A till Ö: Classic – nygamla veteraner

Bilar från A till Ö: Classic – nygamla veteraner

17 juli, 2019

Artikel. Människor verkar älska att dela in föremål, växter, djur, varandra – kort sagt allt – i olika kategorier. Uppdelning av människor i nationer och raser kan leda till världskrig. En mer harmlös sysselsättning är att dela upp fordon i fina och fula. Det sistnämnda verkar ha varit drivkraften för dem som byggt bilar och kallat dem Classic.

Kategorisering är inte alltid av godo men är nog något som behövs för att vi ska förstå världen. Ett av de ord vi använder för denna sortering är ”klass”. Det kommer från latinets classis som betyder bland annat ”avdelning”, ”rang” eller ”klass”.
I undantagsfall kan klassindelningar åtminstone på ytan se ut som att de inte rangordnar från bättre till sämre, men oftast handlar det ju om just detta – att tilldela olika typer av saker (eller människor) olika värde. En genomsnittlig person från överklassen har således inte bara ett bekvämare och längre liv utan betraktas dessutom av många – mer eller mindre medvetet – som en lite finare människa.
Det adjektiv som hör till classis är classicus. Man skulle kunna tycka att ordet egentligen bara borde betyda ”som har med klasser att göra”, men latinets adjektiv har precis som det svenska kommit att betyda ”som har med den högsta klassen att göra”. Och det som har med den högsta klassen att göra, det betraktas automatiskt som det bästa. När man säger att en person ”har klass” så är det underförstått att man menar att hen har hög klass (och alltså har god smak).

Rik smak alltid god
En annan nyans av ordet ”klassisk” är att något – till exempel inom musik, bildkonst, arkitektur eller litteratur – har med klassicismen att göra. Detta innebär i sin tur att det man talar om följer en uppsättning stilideal som man av en eller annan anledning förknippar med antiken, till exempel en geometriskt stram komposition, ordning, intellekt och kontrollerade känslor. Men egentligen är detta bara att gå en omväg, ty även denna betydelse av ordet handlar ju om att denna stil var vad de högsta klasserna föredrog och att deras smak måste vara bättre än plebejernas.
Sammanfattningsvis kan man kanske säga att ordet ”klassisk” ofta betyder ungefär ”något som har med gamla tiders stilideal att göra och som därför per definition är bättre än det rådande, degenererade modet”. Men det var inte bättre förr. Inte ens när det gäller bilar. Ingen vill väl tillbaka till 1960-talets olycksstatistik med över tusen döda per år bara i Sverige? Och ingen vill väl avstå från säkerhetsbälten, krockkuddar eller antisladdsystem? När det gäller bilars formgivning tycker jag dock att man kan få tillåta sig lite nostalgi utan att bli betraktad som en bakåtsträvare. Bilar var helt enkelt snyggare förr.

Nostalgisk nyproduktion
Att undertecknad inte är helt ensam om denna åsikt, det visar sig i den stora mängd bilbyggare i framför allt USA, Storbritannien och Tyskland som specialiserat sig på att tillverka bilar med gammaldags utseende kombinerat med teknik som uppfyller nutida krav på bekvämlighet, säkerhet och miljöpåverkan. Eftersom det estetiska bakåtblickandet är centralt har flera av dem ordet classic (engelska för ”klassisk”) i namnet. De flesta av dem har varit verksamma någon del av de senaste 40 åren och har således någon tidsperiod före det som estetiskt ideal. Alla dessa tillverkare var förstås inte överens om vad som var bilformgivningens guldålder. Vissa ville återuppliva 60-talets sportbilar, för andra var mellankrigstidens lyxbilar höjden av skönhet. Exempel på bilar som sågs som klassiskt vackra och värda att väcka till liv är AC Cobra, Cord 810/812, Ferrari Dino, Jaguar Mark IX, XK 120, C-Type och D-Type, Bugatti Type 35 och 55, Auburn Speedster, Mercedes-Benz SS, 500 K och 300 SL, Porsche 356 Speedster, MG TD och Lotus Seven. Men det fanns också tillverkare som inte ville härma något som redan byggts utan ritade helt nya – men klassiska – former.
Det förekom förresten bilmärken som kallades Classic redan i bilens barndom och ungdom. De som valde namnet då gjorde det nog inte för att de längtade tillbaka till 1880-talets automobiler utan för att de tyckte att ordet Classic signalerade tradition, trygghet och kvalitet i en föränderlig tid. Ett sådant märke är den Classic som byggdes i USA av Classic Motor Co. under åren 1916-1917 samt 1920-1921. Och i Frankrike fanns från 1924 till 1929 företaget Compagnie Générale des Voitures à Paris som marknadsförde märkena Classic och Celtic (engelska för ”keltisk”).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer