lördag 6 juni
Spel: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Spel: Crash Team Racing Nitro-Fueled

3 juli, 2019

Artikel. Ett tjugo år gammalt kartingspel har fått ny kostym. Bil & Bostad testar Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Crash Team Racing som släpptes till Playstation 1999 ansågs då vara ett av de bästa kartingspelen. Efter några uppföljare har det dock varit tyst om denna spelserie, tills nu. Crash Team Racing Nitro-Fueled ger spelet ny grafik och onlinefunktioner – ja, allt som ett modernt spel i genren bör innehålla.
Crash Team Racing Nitro-Fueled är alltså en uppdaterad version av (främst) det första spelet. Spelet innehåller en mängd banor som erbjuder bra variation, en drös figurer att köra som, och bra men inte spektakulär grafik. Allt eftersom man spelar låser man upp fler figurer och utseendegrejer, men det finns också en butik där man kan köpa, eller låsa upp, nya gokarter, färger, karaktärer och så vidare.
Vad gäller själva racingen, gokartkörningen, så känns den väldigt mycket klassiskt kartingspel. Det går lagom fort, man sladdar och plockar upp prylar och det är färgglatt och galet. Det finns ett enspelarläge med en knasig berättelse, men också, som sig bör, möjligheten att tävla mot varandra lokalt eller online. Spelet innehåller också ett väl utvecklat battleläge där man kör runt på arenor och ska skjuta varandra eller samla föremål.
Häromveckan släpptes Team Sonic Racing och jämför man dessa är Crash Team Racing Nitro-Fueled mer av ett kartingspel i den gamla skolan. Spelet innehåller inte mycket i form av nymodigheter, men rikligt av det som ett klassiskt kartingspel bör innehålla.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.