tisdag 7 juli
Bilar från A till Ö: Clan – från kors till klöver

Bilar från A till Ö: Clan – från kors till klöver

3 juli, 2019

Artikel. Paul Haussauer ville bygga en bra och billig bil. Resultatet blev en liten plastbil som blev bra, men inte billig. Därför finns den inte mer.

Under andra halvan av 1960-talet fanns hos den brittiska sportbilstillverkaren Lotus Cars en medarbetare som hette Paul Haussauer. Han var först montör och började sedan arbeta med att göra ritningar. Haussauer tyckte att det bland Lotus tvåsitsiga sportbilsmodeller borde finnas också en förhållandevis billig bil och att denna bil borde efterträda den mycket populära Lotus Seven, som i olika modellgenerationer hade tillverkats sedan 1957. Haussauers chefer ogillade idén. Detta ledde till att Haussauer och ett antal andra anställda 1970 lämnade Lotus för att börja bygga egna sportbilar. De upproriska utbrytarna kallades – eller kallade sig själva – the Clan (”klanen”) och startade Clan Motor Company Ltd., berättar Peter Hingston i boken The Enthusiasts’ Guide to Buying a Classic British Sportscar (Eaton Bishop: Hingston Publishing Co, 2007). Huruvida dessa grandiost namngivna rebeller ansåg sig sprida den enda sanna sportbilsläran, det nämner Hingston inget om, men den bil som klanen byggde fick i alla fall namnet Crusader, som betyder ”korsfarare” (från latinets crux, som betyder ”kors”, via de franska orden croix, som också betyder ”kors”, och croisade, som betyder ”korståg”).

Tomt under huven
Clan Crusader tillverkades i staden Washington i norra England. Den tvåsitsiga tvådörrarsbilen hade en självbärande kaross av glasfiberarmerad plast. För att åstadkomma en så stark och lätt kaross som möjligt var det viktigt att kunna gjuta så stora delar av karossen som möjligt i sammanhängande stycken. Det var till stor del detta som styrde när Haussauer och hans klan – som inte tänkte tillverka chassiet själva – skulle välja leverantör av motor, kraftöverföring och hjulupphängning. Dessutom var det viktigt att chassiet var kompakt – bilen skulle ju bli liten och lätt – och att komponenterna kunde köpas till överkomligt pris – bilen skulle ju bli billig! De båda bilar vars chassier ansågs uppfylla dessa krav var BMC:s Mini och Hillman Imp. Det som slutligen fällde avgörandet var att Mini-motorn var för hög för Clanens sluttande front. Valet av Imp som chassidonator innebar att man i fronten i stället för en Mini-motor monterade – ingen motor alls. Imp hade nämligen svansmotor, vilket också Clan fick. Den fyrcylindriga 900-kubikaren drev bakhjulen via en fyrväxlad låda.
Klanens korståg var framgångsrikt – åtminstone på biltävlingar. Redan första gången Clan ställde upp i det internationella rallyt på Isle of Man kom märket på andra plats. I den kommersiella kapplöpningen gick det inte fullt så bra. Crusader betraktas som en välbyggd bil, men kom också att kosta därefter. Paul Haussauers idé om att den skulle bli billig besannades inte. Företagets skulder ansamlades och blev till slut ett alltför tungt kors att bära. Efter tre år och ungefär trehundra bilar lade klanens korsfarare ned vapnen 1973. Företaget upphörde men ett antal påbörjade bilar färdigställdes för försäljning 1974. Sammanlagt såldes cirka 350 Crusader-bilar under åren 1970 till 1974.

Nordirländsk nystart
År 1982 återuppstod märket när företaget Clan Cars Ltd. i Newtonards i Nordirland började bygga en bil som rätt och slätt kallades Clan. Man använde alltså inte namnet Crusader, men bilen hade en hel del gemensamt med Crusadern, bland annat svansmotorn (även om motorvolymen nu var hela 1 liter) och det verkar bland bilintresserade britter ha funnits ett behov av att skilja de nordirländska bilarna från de engelska. Den nya klan-klonens bilar blev därför kända som Irish Clan (”irländska Clan”).
Nästa Clan Cars-modell, som kom 1985, var mer olik Crusadern. Den hade helt omgjord kaross och i stället för svansmotor från Hillman Imp hade den en mittmonterad 1,5-litersmotor från Alfa Romeo. Denna Clan Cars-modell kallades Clover (som betyder ”klöver”), vilket enligt den brittiska biltidningen Practical Classics (maj 2011) berodde på Alfa-motorn (Alfa Romeo har använt namnet Quadrifoglio (italienska för ”fyrklöver”) på sina starkaste motorer). Möjligen kan modellnamnet Clover också ha att göra med att treklövern (shamrock) är en mycket välkänd symbol för Irland.
Inte heller på den gröna ön kunde man tjäna tillräckligt mycket klöver på att konstruera Clan-bilar. År 1987 tvingades även Clan Cars kasta in handduken. Företaget hade då sålt ungefär 120 exemplar av modellen Clan men endast ett trettiotal Clover.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.