lördag 6 juni
Den blomstertid nu kommer!
Illustration: Maria Wall

Den blomstertid nu kommer!

19 juni, 2019

Krönika. Det är midsommar till helgen och återigen ska det dukas upp sommarbuffé med lax, sillburkar, snaps och jordgubbstårta.

Äta ute eller äta inne? Midsommar brukar alltid vara nyckfull när det gäller vädret i våra trakter. Men den blomstertid som nu kommer ska firas vare sig du har linnekostym och pikétröja eller täckbyxor och Helly Hansen. Hela innerstan är tömd, ut till stugorna och havsbandet!

Franska små grodor
Är midsommarafton det svenskaste vi har? Det är som så många andra helger en blandning av inhemska hedniska riter och influenser vi har lagt till. Midsommarstången är en fruktbarhetssymbol från det svenska bondesamhället. De lekar och upptåg som sker kring den är ett hopplock från när och fjärran. Vi tycker att ”Små grodorna” är det mest svenska man kan sjunga, men i själva verket är melodin en marsch som härrör från den franska revolutionen. Ska det dansas Samborombon har Evert Taube snott låten från Argentina. Calle Schewens vals hade aldrig spelats utan dragspel från Hohners dragspelsfabrik i norra Tyskland. Musikanterna från Skaraborg som kan spela fio-lio-lio-lej, basfiol och flöjt? Ja de fick stå där med sina näverlurar om de inte haft fioler från Italien eller flöjter från fåraherdarna i främre Orienten. Det är kanske blandkulturen som är svensk? Jag tror nog det.

Med naturen som inspiration
Min far har nu somnat in vid en ålder av 93 år. Han har haft sin stund på jorden och ska i morgon begravas i Rosornas kapell i Hörnefors. När det gäller psalmsången har vi tittat åt sommarpsalmerna. ”I denna ljuva sommartid” och ”Den blomstertid nu kommer”. Den senare skrevs av teologen Israel Kolmodin år 1695 om jag inte minns fel. Ursprungligen hette den Sommarwisa och han lär ha fått inspiration till att skriva den vid en källa på Gotland vid platsen Hånger. Jag har själv aldrig varit där men vackert måste det vara där för texten håller ju än. Både för begravning och examen.
Nu tror jag i och för sig att pappa skulle uppskatta om vi hade musik från Frank Sinatra eller Ella Fitzgerald men vi har valt en avslutningssång där Monica Zetterlund sjunger sin inspelning av ”Underbart är kort” av Povel Ramel. Nog kan väl den passa bra?

Meningen med livet
Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Inför min fars begravning är det lätt att man hamnar i existentiella tankar om meningen med livet, dess uppkomst och slocknande. Att kristendomen fick sånt genomslag i det hedniska Sverige tror många har att göra med att med det utlovades evigt liv. Ja kanske det. Men det är nog ingenting som bara är typiskt bara för kristendomen. Det finns väl inom de flesta religioner?
På kvarterspuben Lottas brukar jag ibland ägna några timmar åt samtal av filosofisk natur med likasinnade. I sällskapet finns en herre vid namn Kolmodin. Han hävdar dock att han inte är släkt med teologen och han förespråkar heller inte kristendomen utan ägnar sig mer åt tibetanska kulturer och folken i Nepal. Han är alltid fridsam i sitt tankesätt och är nog sällskapets Dalai Lama. Jag vet inte om det firas midsommar i Katmandu men de firar säkert när vårbäckarna fylls i dalarna och Himalaya blommar.
Årstidernas charm
Vi står ut med vintern för vi vet att därefter kommer våren och sommaren. Nu när den blomstertid äntligen kommer med lust och fägring stor, så tar jag till mig den. Blåsippan uti backarna står och ha redan sagt att nu är det vår. Så spring barfota ut på ängarna och leta sju sorters blommor att lägga under kudden. Ta en bit jordgubbstårta till och hoppa små grodorna under midsommarstången. Och nu när ni vet att små grodorna kommer från den franska revolutionen kan ni dansa med basker i stället för blomkrans i håret? Allt är tillåtet. Glad midsommar!

Ja du Nicklas. Vi har skrivit för lite om bönder i våra krönikor så det är nog dags för det. När var du senast inne i en lagård? Har du mjölkat en ko eller deltagit i slåttrarna?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.