lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Stadsbilarna

Bilar från A till Ö: Stadsbilarna

12 juni, 2019

Artikel. I reklamfilmer får ofta naturen bilda bakgrund när bilar ska visas upp. Om en fotbollsspelare står bland fjällen och reciterar nationalsången så har hen förstås kört bil dit. Och när den svenska naturen lovsjungs med Gustaf Frödings ord är det en bil som tar den naturälskande svensken dit. Men även om bilen behövs bäst på landsbygden bor de flesta i städer. Därför är det inte så konstigt att det finns bilar som är byggda speciellt för staden. Och många av dem har staden med i namnet.

På många sätt ställs samma krav på en stadsbil som på en bil för långfärder. Den ska vara säker, praktisk, bränslesnål och ekonomisk. Men en bil som är avsedd för stadstrafik får dessutom gärna vara liten, ha bra sikt åt alla håll och vara lätt att parkera. Därför tenderar särskilda stadsbilar att vara byggda på höjden i stället för på längden, ha kantiga former och stora fönster. Elbilar, som på långresor kan ha svårt att mäta sig med bensin- och dieselbilar, kommer i stadens start-och-stopp-trafik till sin rätt: inga växlingar, ingen koppling och inga avgaser. Flera av stadsbilarna är därför eldrivna.

Civiliserat språkbruk
Det latinska ordet för ”stad” är framför allt urbs, vilket givit upphov till bland annat det svenska adjektivet ”urban” och det engelska ordet suburb (”förstad”). Men även det latinska ordet civitas har kommit att betyda ”stad”, vilket kan verka underligt med tanke på att ordets ursprungliga betydelse var ungefär ”medborgerlig” (från civis, ”medborgare”). Det som har hänt är troligen detta: Först har man talat om de medborgerliga rättigheter som tillkommit invånarna (med de vanliga inskränkningarna vad gäller kön, samhällsklass och etnicitet) i en stad – oftast Rom. Sedan har ordet civitas ensamt kommit att beteckna dessa stadsborgarrättigheter och därefter har civitas kommit att betyda bara ”stads-”.
Ordet spred sig sedan till andra romanska språk. På spanska heter ”stad” ciudad och på italienska città. I franskan finns ordet cité, vilket i engelskan blivit city. Men man kan konstatera att medborgarrätten på något sätt hängt med hela vägen – på engelska heter det civil rights och medborgare heter citizen – även om ordet nuförtiden avser medborgare i en stat och inte en stad.
Ordet city ingår på ett eller annat sätt i namnen på flera bilmärken och bilmodeller som är avsedda speciellt för stadskörning. Men den engelska elbilstillverkaren City & Suburban tyckte tydligen att dess bilar lämpade sig för flera trafiktyper. Dess namn betyder nämligen ”stad och förort”. Visserligen var det inte så vanligt att folk i förorterna hade eluttag hemma för 118 år sedan, men för den förortsbo som hade det fungerade det säkert förträffligt att pendla till innerstaden med en City & Suburban (förutsatt att det inte var mer än tre mil enkel väg till jobbet). Dessa brittiska bilar (tillverkade på licens från amerikanska Columbia) byggdes från 1901 till 1905. I sina annonser påpekade företaget att det minsann var kunglig hovleverantör – drottning Alexandra körde en City & Suburban.

Pitchade plastpäron
Den franske bilpionjären Victor Bouffort byggde 1952 en mycket liten, droppformad trehjulig plastbil som kallades både det självförklarande City-Car (”stadsbil”) och det mer svårbegripliga Peardrop (”pärondroppe”). Han åkte runt i sin encylindriga lilla bil och försökte sälja idén, men ingen nappade.
Den amerikanska lilla elbilen CitiCar tillverkades i några tusen exemplar från 1974 till 1977. I namnet kom Citi-delen förstås från ordet city (som på engelska uttalas likadant som nonsensordet citi). Några år senare kom en liknande produkt från Tyskland. Den hette av någon anledning Cityboy (engelska för ”stadspojke”). Till skillnad från CitiCar hade den tyska minibilen förbränningsmotor. Cabrioletversionen Sunnyboy (de engelska orden sunny boy betyder ”solig pojke”) hade dock elmotor.
Stavningen citi i stället för city används sedan 2011 också av Škoda i modellnamnet Citigo (Škodas version av Volkswagens Up). Enligt Veronica Nilsson, pressansvarig på Škoda Sverige, är Citigo en stadsbil och namnet en sammansättning av city och det engelska ordet go, som betyder bland annat ”åka”, ”fara” eller ”sätta igång”. Citigo har hittills inte varit någon elbil, men kommer under 2019 i en eldriven version.
Alla bilnamn som börjar på Cit- har dock inte med ”stad” att göra. År 1905 kom den tyska cykeltillverkaren Citos första bil, Citomobil. Detta namn kommer inte från civitas utan från två andra latinska ord: cito (”snabbt”) och mobilis (”rörlig”).

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.