lördag 6 juni
Spel: Team Sonic Racing

Spel: Team Sonic Racing

29 maj, 2019

Artikel. Det var sju år sedan senast men nu är Sonic tillbaka med ett nytt racingspel. Bil & Bostad testar Team Sonic Racing.

Det finns en mängd spel i kartinggenren och några av de mest lyckade är Segas Sonic Racing-spel, där Team Sonic Racing är det tredje i serien. Som vanligt rattar man bilar med Sonic och kompani i fantastiska miljöer och tävlar mot varandra.
Grejen med kartingspel är att man ska kunna vara flera spelare men också att de ska vara enkla att spela. Här kände jag en viss oro då en nyhet i Team Sonic Racing är att det är byggt kring att man spelar i lag, och jag var rädd för att det skulle bli gimmickartat eller komplicerat. Oron visade sig dock vara obefogad. Team Sonic Racing är lika lättspelat som tidigare spel i serien, och hela lagbiten känns naturlig och har implementerats väldigt smidigt och lättbegripligt. Man kan få fart av och byta powerups med sina lagkamrater men i övrigt är racingen som vanligt. Det är fartfyllt, färgglatt och fräsigt men familjevänligt på typiskt Sega-manér.
En annan nyhet är att man kan ändra färger och köregenskaper på sin bil, och vad gäller spellägen för en och flera spelare innehåller spelet allt man kan förvänta sig. Förutom att ljudstyrkan på ljudeffekterna upplevs som obalanserad finns det inte mycket att anmärka på. Möjligen hade man kunnat önska sig ännu fler banor samt karaktärer från andra Sega-spel (denna gång fokuseras det på Sonic-universumet).
Avslutningsvis är det bara att konstateta att Team Sonic Racing levererar. Det är ett av de bästa moderna kartingspelen och kul för såväl unga som äldre.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.