tisdag 7 juli
Bildesigntrender

Bildesigntrender

15 maj, 2019

Artikel. Bil & Bostad fortsätter spana in trender inom bilar och design – allt från biltyper till mer specifika detaljer. Denna vecka tar vi en titt på bakljus och det ständigt växande suv-segmentet.

Sammanhålla bakljus
Något vi ser på många bilar just nu är bakljus som spänner över hela aktern (eller som ser ut att göra det), som en sammanhållen ljusramp. Baklysen med denna form är förvisso inte något nytt – det har förekommit tidigare hos till exempel Porsche och Saab – men nu dyker detta designgrepp upp på allt fler bilar. Ofta är resultatet riktigt lyckat.

Suvar och crossovers
Suvar är nog den största trenden – alla kategorier – i bilvärlden. I stort sett alla biltillverkare har idag suvar i sortimentet, och fler dyker upp hela tiden. Skillnaden mot för några år sen är att suvar nu inte längre behöver vara stora, utan finns i alla storlekar och prisklasser. Men vad är egentligen en suv? Wikipedia sammanfattar suv som en bil som ”kombinerar framkomligheten hos ett terrängfordon med komforten i en personbil”. En suv, eller stadsjeep som biltypen ibland kallas på svenska, är alltså en bil som är lite högre än en sedvanlig personbil, gärna med goda terrängegenskaper. Suv står för övrigt för ”sport utility vehicle”. Ibland används begreppet crossover, just för att markera att det är en bil med drag av flera biltyper.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska ord på bokstaven K

Artikel. Vad är kroppsvisitation?
En kroppsvisitation är en undersökning av dina kläder och annat som du bär på dig eller andra föremål som du har med dig och direkt kan förfoga över. Som exempel på andra föremål kan nämnas plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att du ska ha med dig ett föremål krävs att du har egendomen under din fysiska kontroll. Om du har ställt ifrån dig en väska får den undersökas, förutsatt att du kan pekas ut som bärare av väskan. Det är med andra ord inte tillåtet att undersöka en väska med stöd av reglerna om kroppsvisitation om det inte står klart vem som äger eller är bärare av väskan. I sådana fall rör det sig snarare om en husrannsakan, vilket förenklat innebär en undersökning av utrymmen och kräver stöd i lag.
Enligt svensk grundlag är du skyddad mot tvångsmedel från staten, såsom kroppsvisitation, om det inte har stöd i lag. Nedan beskriver jag några lagar som av olika anledningar ger staten rätt att kroppsvisitera dig eller annan.
Enligt rättegångsbalken får kroppsvisitation göras mot en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen. Bedömningen när en person är skäligen misstänkt avgörs från fall till fall. Ett krav är dock att det ska röra sig om en faktabaserad misstanke och inte rena spekulationer. Det räcker med andra ord inte att en person enbart uppträder nervöst eller inte vill svara på frågor från en polis för att en kroppsvisitation ska få genomföras. I särskilda undantagsfall kan personer som inte är misstänkta för brott kroppsvisiteras enligt rättegångsbalken.
Enligt polislagen kan polisman, ordningsvakt och skyddsvakt i vissa fall kroppsvisitera person som grips eller frihetsberövas. Kroppsvisitation kan ske av den som häktats eller anhållits, om det inte är uppenbart onödigt, för att söka efter föremål som personen inte får inneha. Vidare kan anställda vid Tullen eller Kustbevakningen vid brottsmisstanke eller vid in- eller utresa till respektive från Sverige kroppsvisitera person enligt lag om straff för smuggling. Om det vid en rättegång kan misstänkas föreligga en hotbild kan domare besluta om kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen där in- och utpassering till domstolen sker. Enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som är skyddsobjekt, till exempel vissa byggnader, områden, fartyg eller luftfartyg, kan den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt kroppsvisiteras. Enligt ordningslagen, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, får polis kroppsvisitera dig i syfte att söka efter sprit, vin, starköl eller andra alkoholdrycker.