lördag 6 juni
Bilar från A till Ö: Chinkara – en schnell-gasell

Bilar från A till Ö: Chinkara – en schnell-gasell

8 maj, 2019

Artikel. Guido Bothe är ingenjören som tyckte att Tyskland var för tråkigt. Han lämnade hemlandet, slog sig ned i Indien och började bygga leksaksbilar och -båtar för vuxna.

Den tyske ingenjören och industridesignern Guido Bothe reste runt och utövade olika extremsporter. År 1993 tillbringade han fyra månader i Indien. Efter att ha kommit tillbaka till Berlin, som han då fann kallt och grått, bestämde han sig för att flytta till Indien för gott. Han började tillverka vattensportutrustning i den indiska delstaten Maharashtra. Under en seglats träffade han Shama, som han fyra dagar senare friade till. Hon sade uppenbarligen ja, ty numera heter hon Shama Bothe. I den lilla staden Alibag, några mil söder om Mumbai, startade makarna Bothe företaget Chinkara Motors.

Strandleksaker och klippklättrare
Förutom flygfarkoster och båtar byggde Bothe-bolaget också flera olika fordonsmodeller, bland annat den Jeep-liknande bilen Jeepster, beach buggyn (eller om man så vill sandloppan) Beachster, den vinddrivna vagnen Sailster (ett fordon med hjul som rullar på land med hjälp av ett segel) och terrängfordonet Rockster (vars namn torde vara en lek med det engelska ordet rock (på svenska ”klippblock” eller ”sten”) och således antagligen avses antyda att fordonet tar sig fram över såväl stock som sten). Chinkara Motors utvecklade också det maskingevärsbestyckade pansarfordonet Hammer, som var avsett att användas av bland annat gränsvakter, specialstyrkor och av myndigheter som jagar tjuvskyttar. Fordonet fick sitt namn (ett engelskt ord som betyder ”hammare”) för att det enligt uppgift snabbt och effektivt träffar sitt mål. Efter denna uppräkning av Chinkara-produkter invänder naturligtvis vän av ordning att Hammer inte följer samma modellnamnsmönster som de andra. Å andra sidan får man förstå att företaget gjorde ett undantag när man skulle namnge denna machomobil. Av någon anledning låter ju Hamster inte lika skräckinjagande ...
Men märket Chinkara är nog mest känt för den Lotus Seven-inspirerade sportbilen Chinkara 1.8 S Roadster, som man började bygga 2003 men som nu inte längre tillverkas. Modellbeteckningens ”1.8” betydde att bilen hade en 1,8-litersmotor. När det gäller S:et skulle man kunna tro att det stod för ”Sport”, men enligt tidskriften India Today var S:et förkortning av ”schnell”, vilket på Guido Bothes modersmål betyder ”snabb”. Och ordet ”roadster” är inte tillagt bara för att demonstrera släktskapet med systermodellerna med -ster-suffixen. Det engelska ordet roadster betecknar nämligen en tvåsitsig, öppen sportbil, vilket ju verkligen var vad Chinkara 1.8 S Roadster var.

Gas(ell)en i botten
Tack vare den låga vikten (bilen hade kaross av glasfiberarmerad plast) blev bilen riktigt pigg, trots en måttlig motorstyrka. Till upplevelsen av fart och fläkt bidrog säkert också att den som färdades i den låga, öppna, lilla bilen satt med baken blott någon decimeter ovanför vägbanan.
Företaget (och bilmärket) är uppkallade efter djuret chinkara (benämningen chikara förekommer också), en sorts gasell som finns endast i Indien, Pakistan, Iran och Afghanistan. På hindi heter djuret cikara och denna benämning kommer från ordet chikkara, som är sanskrit. Ordet på sanskrit är för övrigt släkt med kannada-språkets cigara eller cigare som betyder ”svart antilop”. (Kannada är ett språk som talas av kannada-folket i framför allt den sydindiska delstaten Karnataka.) Kannada-språkets ord för ”svart antilop” har dock ingenting med det svenska ordet ”cigarr” att göra. Ordet ”cigarr” kom nämligen till europeiska språk via spanskan från det språk som talades av maya-folket i Mellanamerika (det var de amerikanska urfolken som lärde de spanska kolonisatörerna att röka tobak).
Att det är djuret chinkara som företaget är uppkallat efter, därom råder det inget tvivel. Djuret ingår till och med i företagets logotyp – en smäcker, stiliserad gasell inuti en oval. Men varför just detta djur? Jag har förgäves försökt få tag på företrädare för företaget för att få veta hur makarna Bothe tänkte när de kom på namnet. Företaget förefaller ha upphört att existera, men enligt India Today, som 2006 skrev om Chinkara Motors och då citerade Guido Bothe, valdes namnet för att den lilla gasellen är ”blank, elegant, livlig och mycket snabb”.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.