lördag 6 juni
Länge leve eldkonungen!
Illustration: Maria Wall

Länge leve eldkonungen!

24 april, 2019

Krönika. Valborg innebär för många manskörer som sjunger in våren i sina gulnande studentmössor. För mig är Valborg majbrasor i parti och minut.

Som barn deltog jag i grankrigen i Kiruna där vi började samla julgranar till våra majbrasor redan på tjugondag Knut. Dessa julgranar vaktade vi sedan med livet som insats så de inte stals av de andra ligorna. Grankrigen var visst unika för Kiruna. Det har skrivits doktorsavhandlingar om fenomenet.
Här i Umeå har jag själv bidragit till majbrasor på Pedagoggränd, Öberget och på grusplan nedanför skolan på Sofiehem. Ibland gick vi till majbrasan på Gimonäs intill fotbollsplanen. Där brukade en man vid namn Ove klättra upp på rishögen och tömma en bensindunk för att få fart på lågorna. Ja Gimonäs-Ove var väl lite eljest.

Civilisationens ursprung
Att göra upp eld tillhör civilisationens ursprung. Papuanerna på Nya Guinea drillade en pinne med ett snöre i en ihålig sten matad med fnöske. Jägarna i Luleå älvdal för 6000 år sedan slog gnistor ur en flintsten. Beduinerna bar med sig glödande kol i en korg på sina kamelturer. En skeppsgosse vaktade kolelden i ett kopparkärl på Ibn Battutas handelsskepp som seglade från Arabien till Indien och Kina. Mayafolken, aztekerna, inkafolket visste hur man gjorde upp eld. Idag är det enklare; Bic-tändare i fickan.
Jag vet att kungen tjuvröker och det får han gärna göra nu på Valborg för det är ju faktiskt hans födelsedag. Jag tror även att kungen kan göra upp eld med blott en tändsticka, så låt oss fördjupa oss i varför jag tror det. Kungen är nämligen scout och för att bli invigd har han klarat provet med att tända en lägereld med blott en tändsticka. Så här gick det säkert till.

Kronprinsen blir Mowgli
Jag har aldrig haft tillfälle att fråga kungen om vem som lärde honom konsten att göra upp eld. Det kan knappast ha varit hagasessorna som lärde honom det. Då hade han väl tuttat eld på deras lekstuga. Jag tror hellre det var en adjutant som hade läst sin Baden-Powell. Kungen skulle fostras i naturen. Som Mowgli i Djungelboken, han skulle bli vargunge. Nu fick han lära sig att bryta torra kvistar från granens stam, kupa dessa till en liten hög. I denna lägga björknäver, grenar och slutligen grövre material som spjälkas med den lilla scoutkniven från Mora. Sedan tända eld med EN tändsticka, tända på riset och blåsa försiktigt. Så! Kronprinsen klarade inträdesprovet. Sedan den magiska dagen är kungen en stolt scout. Och han fortsätter att vara det.

Kungen och Solstickan
Unge Carl Gustaf har spenderat många somrar vid den kungliga stugan i Fjällnäs utanför Tärna vid en fjällsjö. Nog kan han göra upp eld, halstra röding och ordna kokkaffe. Det är jag ganska säker på. Han är ju scout! Nu är scoutrörelsen internationell och kungen deltar gärna i Jamborees som ordnas överallt. Här samlas scouter från hela världen och när han åker på sådant är jag ganska säker på att han har en ask Solstickan-tändstickor i fickan. Produktutveckling för Svensk Exportindustri, om inte annat.
Det är också känt att kungen har scoutvänner i Saudiarabien vilket gjorde diplomatin enklare när Margot Wallström hade ställt till det med sin feministiska utrikespolitik. Kanske Margot kunde bli mer förstådd om det visat sig att hon varit flickscout? För Unga Örnar finns väl inte i Saudi?

Hipp hipp!
Kungen fyller alltså år på Valborg. Jag hoppas han får en rejäl majbrasa på Borggården vid slottet som han själv får antända. Med EN tändsticka och scoutuniformen på. Jag vet att miljövännerna i Stockholms stad må klaga, men här får de faktiskt ta sig i brasan. Valborgselden ska värnas!

Ja du Nicklas. Våra kommunanställda får låna eldrivna cyklar av sin arbetsgivare. Det är ”bra för miljön”. När ska du skaffa en eldriven cykel?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.