lördag 6 juni
Lilla Greta och PR-apparaten
Illustration: Maria Wall

Lilla Greta och PR-apparaten

13 mars, 2019

Krönika. Är det rätt att skolka för klimatet? Ja alla medel är nog tillåtna för vi ska ju rädda världen. Den 20 augusti i fjol inledde högstadieeleven Greta Thunberg, 15 år, sin klimatstrejk utanför riksdagen. Hennes syfte var att Sverige skulle följa alla krav på klimatförbättringar som kommit med Parisavtalet och hon uppmanade alla andra elever att skolstrejka tills dess var genomfört.

Alla har vi nog skolkat någon gång men då har vi hängt på ett fik på stan med kompisarna men den här ungen gjorde det helt demonstrativt. Aftonbladet nappade mycket snabbt och publicerade Greta på en helsida. Även de vill ju rädda världen.

Äntligen en svensk Malala!
Nu var Greta ett begåvat barn som redan skrivit debattartiklar i DN och vi som är journalister tog ju snabbt reda på att detta var den kända sångerskans Malena Ernmans dotter. Den samlade journalistkåren höll dock tyst om detta för Greta kunde nog tala för sig själv och vi respekterade henne för den hon var. Fyra dagar senare lanserades hennes och mamma Malenas bok om klimatet. Ingen skrev dock något om en PR-kupp inför denna lansering. Skolket hade väl högre syften än så?
Äntligen hade vi fått en svensk ”Malala” och fler än våra vanliga media hängde på. Att fokusera hela klimatfrågan på ett barn är väl bra mycket mer intressant än att lyssna på Miljöpartiets politiker, Göran Greider, Lotta Gröning och andra tyckare i morgonteves soffor. Har vi inte hört på dessa länge nog?

Alla vill hjälpa till ...
Det vimlar av välvilliga företag, organisationer och stiftelser som vill jobba för miljön eller ägna sig åt välgörenhet. Ja hur fungerar det egentligen i praktiken? När det gäller Greta på trottoaren så ”råkade” entreprenören Ingemar Renzhog i företaget We don’t have time förbi där Greta satt med sitt plakat utanför Riksdagshuset. Han fotade villigt demonstrationen och la ut bilder på Facebook och Instagram och nu var karusellen igång. Fler spindoctors och PR-genier anslöt. Vi vill också vara med och rädda världen. Heja Greta! Vi backar upp dig!
Greta Thunberg som nu är 16 år har nu talat om klimatet inför både EU och FN och visst är väl det där bra. Samtidigt ser jag hur fler och fler bloggare på den borgerliga kanten framför kritik om hur många sossar som är inblandade i kampanjerna. Visst är väl allting vänstervridet? De vänstervridna svarar: ”Gör nåt själva då!”

Ågren med plakat? No way!
Kan Umeås kommunpolitiker Peder Westerberg och Anders Ågren lära sig någonting av Greta Thunbergs teknik för att få uppmärksamhet för angelägna frågor? Skulle de kunna skolka från sina uppdrag i Stadshuset eller kommunfullmäktige och sätta sig på trottoaren med ett plakat? Moderaten Ågren ryser nog av bara tanken på att han då kunde uppfattas som tiggare. Skulle den välkammade Peder Westerberg skolka? Då tror jag att nestorn Ulla Orring fick sammankalla det lokala partirådet. Jag skulle tippa att de redan från unga år indoktrinerats med att allt som motiverar civil olydnad är vänstervridet. Deras lokala krav: Bort med stödet till Guitars, lägre skatt och mer frihet för lokala entreprenörer i kommunala upphandlingar är väl heller ingenting att prata om inför EU eller FN. Nej som världsförbättrare är Ågren och Westerberg hopplösa case. Men det är kanske så väljarna vill ha det?

Ja du Nicklas. Våren är den tid då du ska pyssla med dina krukväxter. Har du pelargoner i källaren du ska väcka upp? Vad har du i blomkrukorna? Har du nånsin drivit fram en avokado ur nöten? Typ sånt. Blomma ut i nästa krönika!

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

Artikel. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter är en rätt att nyttja sådant som inte är materiella ting. Immateriella rättigheter kan vara upphovsrätt till ett litterärt eller musikaliskt verk, till exempel en bok eller låttext, ensamrätt till varumärke, till exempel IKEA, eller mönsterrätt till skydd för särpräglat mönster som formen på en stol eller en mobiltelefon, samt patentet till teknisk uppfinning såsom en glödlampa eller dynamit som Alfred Nobel fick patent på 1867.
Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. För att en uppfinning ska få patent krävs att uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, ha en teknisk karaktär eller utgöra en teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara reproducerbar, det vill säga ge samma resultat varje gång den används. Patent beviljas efter ansökan om registrering till Patent- och registreringsverket (PRV).
Logotyper och andra former av tecken som har särskiljningsförmåga kan ge ensamrätt genom registrering som varumärke. Varumärket kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, ljud – till exempel glassbilens melodislinga – eller formen på en vara. Särskiljningsförmåga innebär att det ska gå att skilja en vara från andra varor som säljs, till exempel varumärket Coca-Cola kan särskiljas från varumärket på läskedrycken Pepsi Max.
De flesta produkter har även utformats, designats, för att få ett visst utseende, ett mönster. Formgivaren kan få ensamrätt till ny och särpräglad design genom så kallat mönsterskydd, vilket sker enligt mönsterskyddslagen. Exempel på skyddad design är det formgivna gelégodiset i form av en dödskalle som skapades 1992 av familjen Lindström.
Även konstnärliga och litterära uttryck i form av musik, skönlitteratur, teater eller konst skyddas av ensamrätt genom att den som har skapat verket får upphovsrätt till detsamma, även kallat copyright. Till skillnad från andra immateriella rättigheter, där ensamrätten ofta uppstår genom registrering hos Patent- och registreringsverket, uppkommer upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk automatiskt när verk som har en viss originalitet, verkshöjd, har skapats. Upphovsrätten gäller normalt 70 år efter upphovsmannens bortgång. Exempel på ett verk som har verkshöjd är stringhyllan, vars utformning Högsta domstolen 1962 bedömde vara tillräckligt originell för att omfattas av upphovsrätt.
De immateriella rättigheterna skyddar rättighetsinnehavarens ekonomiska rätt, ideella rätt samt ensamrätt att bestämma över vem som får förfoga över verket eller uppfinningen. Att utnyttja en immateriell tillgång i strid med rättighetsinnehavarens ensamrätt, till exempel piratkopiering av kläder, film eller musik, är straffbart och kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
Samhället har intresse av att personer och företag kan skydda sina immateriella tillgångar genom immateriell rätt till uppfinningar, design, musik eller konst. Till exempel står musikindustrin för en betydande del av Sveriges export. Enbart de upphovsrättsliga intäkterna från musik uppgick år 2010 till totalt 1239 miljarder kr.
Avslutningsvis bör Designhögskolan i Umeå, som rankats som en av världens bästa industridesignutbildningar, nämnas på temat skapande av immateriella rättigheter till nytta för oss alla.