fredag 1 juli
Bilar från A till Ö: Checker – gatans kung

Bilar från A till Ö: Checker – gatans kung

27 februari, 2019

Artikel. Namnet betyder ”kung” och det är mycket passande. I sextio år regerade nämligen biltillverkaren Checker på den amerikanska taximarknaden.

På svenska betecknar ordet ”cabriolet” en bil med hopfällbart tak. Men ordet har egentligen inget med tak att göra. Ordet kommer från franskans cabriole, som betyder ”luftsprång”, ”krumsprång”, ”skutt” eller ”kapriol”. En gång i tiden betecknade nämligen cabriole en liten och lätt hästdragen vagn som på grund av sin ringa tyngd och jämförelsevis hårda fjädring hoppade hit och dit på vägarnas ojämnheter.
Om man vill gå ännu längre tillbaka i ordets historia så kan man konstatera att det franska verbet cabrioler (”skutta”) via italienskans verb capriolare kommer från latinets capreolus (”råbock” eller ”stenbock”), vilket är en diminutivform av caper (”bock”, ”råbock” eller ”get”).

Från lätt till sufflett
Enligt Svenska Akademiens ordbok kunde ”kabriolett” (som det tydligen stavades 1935, då uppslagsartikeln skrevs) beteckna dels ett ”lätt, tvåhjuligt, enspänt åkdon på fjädrar, försett med nedfällbar sufflett”, dels ”vissa typer av personautomobiler”. Uppenbarligen har i svenskan en kabrioletts lätthet och tvåhjulighet blivit mindre och mindre viktiga egenskaper, medan suffletten blivit alltmer central , så att det nu framför allt är det hopfällbara taket vi tänker på när vi hör talas om en cabriolet. Och att nutidens kabrioletter nästan alltid är fyrhjuliga, det får oss knappt att höja på ögonbrynen.
På engelska heter biltypen inte ”cabriolet” utan convertible, alltså en vagn som man kan förvandla (convert) från täckt till öppen (och vice versa). Det franska ordet cabriolet har däremot givit upphov till ett annat bilrelaterat ord på engelska. Cabriolet är nämligen ursprunget till det engelska ordet cab, som framför allt i amerikansk engelska (och då även i sammansättningen taxi cab) kommit att betyda ”taxi”. Taxameterförsedda bilar (taxibilar, alltså), dök upp på 1890-talet. På franska kallades en sådan bil taximètre cabriolet. Ordet taximètre motsvarar det svenska ”taxameter”, alltså något som mäter taxan. Svenskans ”taxa” och franskans taxe är släkt med latinets taxatio, som betyder ”uppskattning”, ”värdering” eller ”taxering”. Och ”meter” (eller mètre) kommer från grekiskans métron, som betyder ”mått”.
Att den något otympliga benämningen på droskorna skulle komma att förkortas var väl oundvikligt (innan man vid trottoarkanten hunnit ropa färdigt ”taximètre cabriolet” lär ju den transportör som skulle tillkallas vara långt borta). Frågan är bara vilken del av vilket orden som skulle behållas. I Europa blev det taxi, på andra sidan av Atlanten blev det cab, som redan var den engelska förkortningen för det franska ordet cabriolet (även om ordet taxi förstås förstås också i Förenta staterna).

En shah i Chicago
Låt oss stanna kvar i USA. I början av 1920-talet fanns det två dominerande taxiföretag i Chicago: Yellow Cab Company och Checker Taxi. Konkurrensen mellan de båda företagen var knivskarp och i försöken att särskilja sig förefaller det som om de inte ens ville använda samma ord för ”taxi”. Yellow Cab Company (på svenska ungefär ”Gula taxi-företaget”) hade grundats 1910 av John D. Hertz. Hans namn kom senare att förknippas mer med hyrbilar än taxibilar, men det är en annan historia. Här ska det nämligen handla om det andra av de båda stora som körde i Chicago: Checker Taxi. Namnet Checker kommer från företagets välkända symbol – ett schackrutigt mönster som syntes längs bilarnas sidor. Det svartvita bräde med 64 rutor som kan användas till såväl schack som spelet dam (på amerikansk engelska checker) kallas nämligen på amerikansk engelska checkerboard. Ordet checker delar ursprung med det svenska ordet schack. Både orden kommer nämligen via vissa omvägar från det persiska ordet shah, som betyder ”kung” (den viktigaste spelpjäsen i schack).
Från början var Checker ett företag som köpte och körde taxibilar. Men 1922 blev Checker också ett bilmärke. Då började Checker nämligen tillverka egna taxibilar. Taxibilstillverkaren Commonwealth, som tidigare tillhandahållit de taxibilar som Checker köpte och körde, hade 1921 fått pengaproblem och dess taxitillverkning togs 1922 över av Checker. Detta var öppningsdraget i en för Checker mycket framgångsrik match om den amerikanska taximarknaden. Checker-taxin, som tillverkades fram till 1982, har blivit synonym med den amerikanska taxibilen. Det var således naturligtvis en Checker som Robert De Niro 1976 körde i filmen Taxi Driver.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer