Varför är vi så arga?

Har du någon gång råkat ut för en aggressiv bilist – eller själv blivit arg bakom ratten? Då är du inte ensam. I en undersökning säger sig 86 procent av svenskarna ha råkat ut för aggressiva medtrafikanter. Men vad är det som gör att vi så lätt blir arga när vi sätter oss i en bil? Och vad kan vi göra åt det? – Fokusera på din egen körning och inse att du inte är ensam i trafiken, tipsar psykologen och umeåprofilen Mattias Lundberg.

I undersökningen ”Däckbarometern 2013” från däcktillverkaren Goodyear toppar svenskarna listan över de argaste bilisterna. 86 procent av de svenska bilisterna säger sig någon gång ha råkat ut för arga medtrafikanter, medan snittet för övriga länder i undersökningen är 44 procent.
Men frågan är om svenskarna är argare än andra eller om vi reagerar mer på avvikelser från det normala, menar Mattias Lundberg.
– Jag håller med om att vi är arga i trafiken, men jag vet inte om vi är mer arga än andra. Vi svenskar är ganska mesiga medan till exempel sydeuropéer är mer hetsiga och utåtagerande. När någon där tutar är det fullt normalt medan vi här ser det som en kränkning.
Det kan också vara skillnad mellan stad och landsbygd.
– I Stockholm är man van vid bilköer, men här i Umeå blir folk galna om det är tre bilar framför. Det är en vanesak, säger Mattias.

Stress och isolation
Att hålla avståndet till framförvarande bil, att använda blinkers när man ska, att släppa förbi gående på övergångsställen, att inte göra farliga omkörningar och att respektera högerregeln är exempel på beteenden som är viktiga – inte bara för att trafiken ska flyta på harmoniskt och för att undvika att skapa irritation, utan främst för att man inte ska utsätta andra för fara. Det som händer när någon bryter mot det förväntade beteendet är att det skapas frustration och ilska.
– I bilen upplever vi att vi är isolerade från omgivningen, det blir som en klostercell. Allt utanför är som en annan verklighet, vi tror inte det märks när vi tutar och behöver inte känna någon skam, säger Mattias.
En annan orsak till aggressiviteten kan vara upplevd tidsbrist.
– Vi är oftast stressade när vi sitter i bilen. Vi är på väg någonstans, vi har bråttom. Det gör att vi har en lägre ”trigger” på oss, det blir lättare att vi tutar. Det intressanta är att tutandet är en reaktiv åtgärd. Bilen har redan svängt in framför oss och det finns ingenting vi kan göra åt det.
Aggressiviteten är alltså föga konstruktiv. Men även om man vet med sig att man själv blir arg i trafiken kan man uppleva att det är svårt att göra något åt det.
– Jag väljer att citera Lasse Eriksson: ”Vi ska använda bilkörningen till att bli vän med vårt eget huvud”. Bilkörning är en fantastisk möjlighet. Fokusera på det du gör, prata med ditt eget huvud.
Mattias tillägger skämtsamt:
– Ett annat råd är att skaffa barn – det är mycket svårare att skrika åt andra bilister när man har barn i bilen.

”Går inte att ändra på andra”
Ser man till undersökningen är det fler män än kvinnor som ägnar sig åt aggressivt beteende bakom ratten. Är män mer aggressiva än kvinnor?
– Nej, jag tror inte det. Män kanske tutar mer medan kvinnor svär för sig själva. Där-emot har män nog lägre tolerans, de tycker själva att de kör så jäkla bra och har mindre förståelse för andra bilisters körning.
Till sist har Mattias ett tips om hur man bör reagera när man råkar ut för aggressivt beteende i trafiken.
– Det absolut bästa är att fokusera på sin egen bilkörning. Blinka när du ska, gör smidiga omkörningar. Det går inte att få andra att ändra sig. Slösa inte energi på det.
PETER ÖBERG

Fler Artiklar
Klicka och läs!