Foto: Josh Rowe

Luftdriven legobil blev verklighet

Det började med att den australiske entreprenören Steve Sammartino postade ett tweet där han sökte finansiering till ett projekt som bara beskrevs som ”awesome”. Han fick snabbt stöd av ett fyrtiotal landsmän, och arton månader senare var den klar – en fullstor, körbar bil helt byggd i lego.

Att bygga legobilar är en kul hobby för folk i alla åldrar, men få legobilar är så stora som rumänske Raul Oaidas och australiske Steve Sammartinos ”Super Awesome Micro Project”. Och detta är antagligen den enda fullstora och körbara legobilen som finns. Över 500 000 legobitar krävdes till bilen som byggdes i Rumänien för att sedan transporteras till Melbourne i Australien där den visades upp i färdigt skick i slutet av förra året.

Restaurering och premiär
Bilen finansierades genom crowdfunding vilket innebär att vem som helst kunnat bidra med pengar för att se till att projektet skulle bli verklighet. Intresset var stort redan från början och finansieringen löstes snabbt. Sedan tog det arton månader att bygga bilen, innan den sedan skulle skickas till Australien. Denna resa var dock inte helt oproblematisk. Temperaturskillnader under transporten medförde att legobitarna förlorade sin form, och en omfattande restaurering krävdes väl framme i Australien innan premiärturen kunde ske.
Det enda som inte är gjort av lego är däcken och vissa bärande element. Bilen har en luftdriven motor med 256 rörliga kolvar, byggd i lego. Topphastigheten sägs vara 20-30 km/timmen – högre hastigheter har man inte vågat testa då man är rädd för en ”legoexplosion”.
På www.superawesomemicroproject.com kan man läsa mer om bilen och se fler bilder.
JONNY BERGGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!