Upptäck Umeås arkitektur

Bil & Bostad uppmärksammar stadslandskapets många intressanta byggnader. En heltäckande guide om de olika objekten och annan arkitektur hittar du i stadsbyggnadskontorets presentation ”Arkitektur Umeå”.

Bagare Thillmans gård
Uppförd: 1871
Adress: Brogatan 2
Arkitekt: Okänd

Denna gård uppfördes 1871 för bagare Thillman. Gården är tillsammans med ”gamla gästgiveriet” i samma kvarter och husen i kvarteret ripan öst på stan, de äldsta bevarade stadsgårdarna i Umeå. Huset har en stomme av timmer, hantverksmässigt utförd locklistpanel, inklädda knutar och fönsterluckor mot gatan. 1940 tillkom en skulpterad ytterdörr skapad av träsnidaren Emil Sandberg.

Reiniusska gården
Uppförd: 1892
Adress: Storgatan 44
Arkitekt: C Fr Sandgren

Efter branden återuppfördes endast fem av ett tjugotal gårdar, varav denna är den enda bevarade. Gården är ett tvåvånings trähus med butiker i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Fasaden domineras av en bred frontespis krönt av två småprydnadsgavlar. Mot gården finns en balkong med lövsågerier och takfoten pryds av en rad tätt sittande konsoler. Stilen som förekommer på byggnaden är ett bra exempel på vad som var populärt bland arkitekterna i Umeå på 1890-talet.

Järnvägsstationen
Uppförd: 1895
Adress: Järnvägstorget
Arkitekt: Folke Zettervall

Bibanan invigdes 1896 och fick en framträdande plats i centrum där strålgator gick åt flera håll. Den höga mittkroppen inramades av lägre flyglar, frontespiserna och de branta taken gav stationshuset ett pampigt intryck, även de murade takryttarna ger stationen ett festligt uttryck. Stationen är av rött tegel med dekorativa inslag i form av mönstermurning med olikfärgat glaserat tegel.

Fler Artiklar
Klicka och läs!