Foto: Jimmy Widerlund

Säkerheten kommer först

Det är december, årets mörkaste månad. Det är också en av månaderna då flest villor utsätts för inbrott. Hög tid att se över vilka möjligheter som finns att säkra husfriden mot ovälkommen påhälsning.

Säkerheten först och främst. Det spelar det ingen roll var man bor, eller hur man tjänar sitt levebröd, när det kommer till hemmets lugna vrå vill nog alla kunna känna sig trygg och avslappnad. Det finns alltid goda skäl att se över sin säkerhetssituation, att så långt som möjligt försöka förhindra inbrott i sin fastighet är en självklarhet för många, men goda råd behöver för den delen inte vara dyra.
Antalet villainbrott har däremot sett en stadig ökning. Faktum är att siffran är 21 procent högre i dag än för tio år sedan, och trots att allt fler privatpersoner väljer att utrusta sitt hem med säkerhetsprodukter, talar trenderna sitt tydliga språk. De flesta inbrotten sker i skydd av mörkret, allra mest under månaden november, tätt följt av oktober och december, och de vanligaste stöldgodsen utgörs av smycken, cyklar och kontanter, samt bärbar elektronik såsom mobiltelefoner, surfplattor och kameror. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes över 21 000
fullbordade inbrott i svenska bostäder bara under förra året.

Rätt lås
Ett effektivt sätt att skydda sitt hem är att delta i så kallad grannsamverkan. Det är ett lokalt och socialt nätverk som organiseras av Stöldskyddsföreningen, som tillsammans med närpolis, försäkringsbolag och de boende, samt de lokala råden, informerar och utför brottsförebyggande arbete. Allt för att öka säkerheten och minska riskerna i deltagande bostadsområden.
Nästa steg i att förhindra objudna gäster att ta sig in i bostaden är att försvåra själva intrånget. Genom att använda rätt lås kan man stänga många dörrar för inbrottstjuven. För att uppfylla försäkringsbolagens krav för godkända låsenheter till bostad krävs minst en komplett låsenhet i lägst klass tre. Där ingår cylinderlås, låscylinder, cylinderlåshus, förstärkningsbehör och slutbleck. Men det finns fler alternativ att välja bland. Bakkantsäkring, borrskydd och hakregel är vanliga låsbegrepp på marknaden, men för en lekman kan alla dessa möjligheter bara bidra till att försvåra valet. En tumregel brukar därför vara att anlita en auktoriserad låssmed som är ansluten till SLR, Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

Bostadslarm avskräcker
Det finns fler faktorer som man i regel inte bör tumma på, en av dem är mekaniska hjälpmedel. Brottsförebyggande rådets statistik för 2011 visar att drygt fyra procent av bostadsinbrotten det året kunde bindas till en förövare. För att det ska vara möjligt behövs vanligtvis uppgifter om signalement, fordon, flyktväg och annat som kan identifiera gärningsmannen. Men då krävs det också att personen blir påkommen. Det är här som inbrottslarmet kommer in i bilden.
Bostadslarmet är utformat för att påkalla uppmärksamheten på sin omgivning och avskräcka den som tänkt bryta sig in.
– Men det försvårar inte själva inbrottet. Det ska ses som ett komplement till andra säkerhetsåtgärder, som lås och mekaniska skydd. De går hand i hand med varandra, säger Filip Westberg, ansvarig för inbrottslarm vid Säkerhetscenter i Umeå.
– Den teknologiska utveckling har öppnat upp för att tjänsterna ska bli kombinerade och interaktiva, vilket ökat kundernas kontroll över säkerheten i deras hem. Mycket av dagens utrustning kan man själv anpassa efter egna behov, fortsätter han.

Inspektion och rådgivning
Säkerhet är kunskap och kunskap är säkerhet. Ju mer man vet om sitt hem, desto mindre är risken för överraskningar. På Säkerhetscenter i Umeå säljer, installerar och servar man inbrottslarm, övervakning och passersystem, till företag såväl som privatpersoner.
– Det som erbjuds är inte bara larm och övervakningsutrustning, utan en hel säkerhetslösning. Det blir en trygghetstjänst helt enkelt, där det ingår allt från inbrottsskydd, brandskydd och övervakning, till att kunna kontrollera sånt som strömbortfall, belysning, luftfuktighet och temperatur, säger Niklas Ullin, installatör av privatlarm.
Innan installationen kan genomföras krävs dock en utvärdering. Den sker företrädesvis genom säkerhetsinspektioner och rådgivning, som sedan avgör passformen för de olika lösningarna. I slutändan är det trots allt kundens specifika behov som ska styra utformningen.
– Behovet fastställs genom våra projekteringar, där vi utgår ifrån hur byggnaden och omgivningen ser ut, vilka förutsättningar som finns för att på bästa sätt kunna säkra fastigheten i fråga. Ju öppnare planlösning, desto enklare är det att installera ett bra fungerande larm, säger Gunnar Fällman, chef och ägare.

Allt vanligare med larm hos privatpersoner
Enligt honom är det alltjämt vanligare att företag är utrustade med larm, men den största ökningen sker i dag bland privatkunder. Den teknologiska utvecklingen har inte bara inneburit att valmöjligheterna blivit fler, utan även att priserna har gått ner, vilket i sin tur ökat trycket på bostadsmarknaden. Framstegen har kommit längst inom kameraövervakning de senaste åren, men Gunnar Fällman menar att det inte kommer sluta där.
– Vi är bara i början av utvecklingen, den kommer fortsätta i ett ännu högre tempo, samtidigt som efterfrågan kommer att stiga ännu mer. Det behöver inte bero på att kriminaliteten ökar, utan snarare på att möjligheterna att säkra sitt hem bara blir fler och bättre. Mitt hem är min borg, det är så många känner, avslutar han.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!