Foto: Golvbranschen

Vardag på en branschorganisation

Att driva ett företag är långt ifrån problemfritt. Bil & Bostad har pratat med Johan Aspelin, VD och förbundsorganisatör på branschorganisationen Golvbranschen, som representerar Sveriges golvläggare, återförsäljare och leverantörer. – Vi levererar vardagliga nyttigheter till företagare, säger Johan Aspelin.

Trots en stabil ekonomi de senaste åren, är tillväxten fortsatt svag i den svenska byggbranschen. Bostadsbyggandet minskade med 23 procent under 2012 och försäljning hade en nedgång på sju procent jämfört med 2011. Klagomål som berör hantverkstjänster återfinns på andra plats bland konsumentproblemen i svenskarnas boende, enligt statistik från Konsumentverket. Samtidigt som Martin Timell och Lennart Ekdal med flera, fortsätter att jaga fuskbyggare i tv. Det är helt enkelt inte lätt att vara hantverkare i dagens samhälle.
Ett sätt ge verksamheten extra garanti är medlemskap i en branschorganisation. Många av dessa intresseföreningar jobbar med olika typer av certifiering, med stadgar för medlemskap som styr mot seriös verksamhet. I dag finns det branschorganisationer för de flesta fackområden och målet är att upprätthålla ett gott rykte för medlemsföretagen.
– Branschen ställer formella krav, höga krav på samtliga inblandade, och det är därför vi behövs, säger Johan Aspelin, VD och förbundsorganisatör på Golvbranschen.

Rådgivning
Golvbranschen är samlingsnamnet för branschorganisationen GBR, Golvbranschens Riksorganisation, dess servicebolag GBR Service och Golvbranschens Förlags AB, samt deras detaljerade arbetsgrupper och kommittéer. Tillsammans utgör de en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled.
– Rådgivning är en del av vår verksamhet, men arbetsprocessen är större och mer utbredd än så. Vi levererar vardagliga nyttigheter till företagare, skulle man kunna säga. Vi verkar för deras intressen, säger Johan Aspelin, som tillträdde posten som VD i april förra året, efter att ha varit jurist på Golvbranschen sedan 2007.
– Organisationen består i grunden av samverkan mellan två föreningar, golvleverantörernas förening GLF och GFF som är golvåterförsäljarnas förening. Vi i ledningen ser över rutiner, ger förslag och hanterar förhållandet mellan parterna, fortsätter han.

Samarbete i gemensamma frågor
De entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer som finns representerade i de två föreningarna samarbetar i ömsesidiga frågor genom representativt sammansatta styrelser, kommittéer och andra organ.
– Vi är en rikstäckande organisation som är uppdelad i sex regioner, som i sin tur består av egna styrelser med representanter från regionala företag. Våra medlemmar kan påverka genom sina regionala styrelser, som sammanträder och fördelar sina förslag och förfrågningar vidare till oss. Det är mitt jobb är att se till att målen som styrelsen sätter hanteras rätt, säger Johan Aspelin.

Fler leverantörer
Förutom juridisk och teknisk rådgivning, arbetar golvbranschen bland annat med information, forskning och miljöfrågor. Golvbranschens Riksorganisation utför kretsloppsmärkning av golv och har återvinningssystem för installationsspill av plast. De utbildar kontinuerligt sina medlemmar och ser till att kunskapen förs vidare.
– För att bli medlem krävs det att man varit aktiv så pass länge att man har en årsredovisning, att man har ordnad ekonomi och kan visa upp rekommendationer från andra medlemmar. Det krävs alltså referenser, säger Johan Aspelin.
– Medlemsantalet har varit stabilt genom åren, med undantag för antalet leverantörer, som fortsätter växa under organiserade former. Vi har i dag trehundra entreprenörer och cirka fyrtio leverantörer som medlemmar, fortsätter han.
Följer riktlinjer
De företag som anförtros medlemskap förbinder sig att följa branschens uppsatta riktlinjer. Det innebär att konsumenter som anlitar ett företag anslutet till GBR har en kostnadsfri ettårig utförandegaranti, som omfattar material och installationsfel.
– Det finns många oseriösa hantverkare där ute, men bilden som visas på tv är inte riktigt representativ. Det man inte får se är de som gör sina jobb fackmannamässigt. Programmen går väldigt sällan in på priserna som en hantverkare måste följa, det är inte lätt driva ett företag, speciellt inte om det rör sig om en nystartad firma, säger Johan Aspelin.
– Branschens omsättning utgörs till 80 procent av renovering och ombyggnad, medan endast 20 procent handlar om nybyggnationer, där utvecklingen varit väldigt ojämn. Sett över de senaste åren har den gått ner och just nu är den inne i en ganska tuff period. Alla känner nog av sviterna av finanskrisen, men samtidigt är efterfrågan stor, och därför ser jag ändå ljust på framtiden, avslutar han.
För en företagare finns det många typer av potentiella trångmål, allt från arbetsmiljöfrågor och utbildningsbehov, till tekniska och juridiska besvärligheter, men vad gör det. Det är vardagsmat för en branschorganisation.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!