Hur man hanterar hantverkare

Hantverkstjänster är ett vanligt konsumentproblem. Att renovera i sitt hem kan vara både roligt och nödvändigt, men det är inte alltid som resultatet blir som man tänkt sig.

Klagomålen handlar ofta om bristande kommunikation med hantverkaren, något som inte bara kan leda till rättsliga tvister, utan även kan få röriga påföljder i hemmets lugna vrå. Men behåll lugnet, det finns sätt att värja sig mot många av problemen och rädda husfriden.
– Först och främst är det viktigt att man själv är klar med vad man är ute efter, hur man vill att det färdiga resultatet ska se ut, men sedan måste man ju också förmedla det till hantverkaren. Jag tror det är vanligt att det finns två olika bilder, att det uppstår misskommunikation, och då är det lätt hänt att det blir fel. Det ska vara tydligt, exakt vad som gäller, säger Helena Olofsson, utredare och sakkunnig i boendefrågor på Konsumentverket.
– Hantverkare har också en skyldighet som professionell yrkesutövare att fråga och verkligen säkerställa att arbetet som utförs är det som kunden eftersträvar, fortsätter hon.

Lagstadgat skydd
Alla hantverkare är dock inte lika professionella, det finns gott om oseriösa firmor som man gärna vill undvika. Innan det fysiska arbetet kan börja måste man därför själv göra lite bakgrundsarbete, för hitta en hantverkare med rätt kvalifikationer.
– Till att börja med bör man försäkra sig om att hantverkaren har F-skattsedel. Man kan även kolla upp hantverkaren på Skatte-verket och försäkra sig om att verksamheten är i sin ordning, att det inte finns några skulder hos Kronofogden. Sedan är det alltid bra att ta referenser, ju fler desto bättre.
Den som anlitar en hantverkare eller entreprenör, för att få en tjänst utförd, har ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Men för att öka chanserna till reklamation krävs det att alla uppgörelser finns på pränt.
– Allt som man kommer överens om innan arbetet ska finnas skriftligt. Man måste upprätta ett avtal, där förutsättningarna för arbetet finns tydligt beskrivna. Det är svårt att bevisa eventuella felaktigheter, om det inte finns skriftligt. Då är det ju bara ord mot ord.

Kommunikation viktig
Ett avtal bör bland annat innehålla specifikationer gällande arbetsstart och -slut, huruvida priset ska vara fast eller löpande, samt vad som sker om arbetet skulle dra över tiden. Det är bra om det ingår ett så kallat dröjsmålsvite, som kan försäkra avdrag på priset om arbetet inte är klart i tid. I kontraktet ska det även framgå vilket material som ska användas i arbetet och hur mycket det får kosta.
– Betala aldrig i förskott. Om problem skulle uppstå blir det svårare att förhandla och få arbetet klart, om jobbet redan är betalt. Det är väldigt viktigt, en självklarhet, säger Helena.
Risken finns alltid att någonting går snett. Trots alla föreberedelser, kan olyckan plötsligt vara framme, och enligt Helena Olofsson är då en förbättrad kommunikation den bästa lösningen.
– Om man råkar ut för fel eller förseningar, ska man naturligtvis först prata med hantverkaren, men om man av någon anledning inte kan komma överens vänder man sig vanligtvis till Konsumentvägledningen i kommunen, som behandlar den typen av problem, avslutar hon.
Ett vattentätt byggkontrakt väger alltid tungt, men en god relation till en hantverkare kan också vara oumbärlig.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!