Foto: sxc

Skaffa rätt skydd i backen

Många väljer att åka på skidresor både i svenska fjällen och till de europeiska alperna. Att åka på skidsemester innebär risk för olyckor i samband med skidåkning som benbrott och sträckningar, men också förlust eller stöld av skidutrustning. Att vara insatt i de olika försäkringar som krävs för att ha rätt försäkringsskydd, kan vara mycket värt om något skulle hända.

Oavsett om man väljer att spendera sportlovet hemma i Sverige eller utomlands, så har man som skidturist eller pulkåkare ett bra skydd genom en vanlig hemförsäkring där reseskydd ingår. Då kan man exempelvis få ersättning för sjukhuskostnader utomlands, kostnad för ambulansflyg hem till Sverige om det krävs, eller om man drabbas av inbrott på hotellrummet.
Genom en kompletterande resetilläggsförsäkring kan man även få ersättning om man tvingas avbeställa resan på grund av till exempel sjukdom. Genom tilläggsförsäkringen slipper man dessutom självrisken vid personskador och man får höjd högsta ersättning vid förlust av personliga tillhörigheter.
Den som råkar ut för en olycka i de svenska fjällen och har tecknat en olycksfallsförsäkring har dessutom extra bra skydd och får ersättning för bestående men, läkarbesök, sjukgymnastik, tandskador och resekostnader. För utlandsresor täcker olycksfallsförsäkringen bestående men.

Frakturer vanligt
Varje år skadas cirka 3 400 barn i pulkabacken och av dem som skadas allvarligt och uppsöker akutmottagning är mer än hälften barn 7-12 år. De vanligaste skadorna är frakturer på nyckelben, handleder och underarmar. Även brutna fotleder och under samt hjärnskakningar förekommer. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har genomfört en undersökning som visar att 3 av 10 svenska barn är helt oförsäkrade utanför skolan.
Skulle något hända under sportlovsresan riskerar dessa familjer att stå helt utan ersättning.
Skidsemestern och sportlovet är en härlig tid med många utomhusaktiviteter för både barn och vuxna, säger Björn Sporrong, produktchef för sjuk- och olycksfallsförsäkringar på Trygg-Hansa.
För att få en bekymmersfri skid- eller sportlovsresa råder vi alla att se över sitt försäkringsskydd innan resan, fortsätter Björn. Vi råder också speciellt föräldrar att ha extra uppsikt över barnen i backen och se till att barnen använder hjälm, avslutar Björn.
(Källa: Trygg-Hansa)
Jonny Berggren

Fler Artiklar
Klicka och läs!