Foto: sxc

Så eldar du rätt i braskaminen

En värmande brasa i braskaminen är både stämningshöjande och ett effektivt sätt att värma sig i vinterkylan. Och intresset för kaminer är stort, bara i år uppskattas omkring 50 000 braskaminer säljas i Sverige. Men många slarvar med både med installationen och sättet de eldar på, vilket kan resultera i stora bränder – och att villa/hemförsäkringen inte täcker en eventuell skada.

Felaktigt installerade braskaminer och slarv med sotning riskerar att resultera i bränder som kan få hastiga förlopp. Främsta anledningarna till bränderna är handhavandefel (man eldar inte enligt tillverkarens anvisningar), man använder braskaminen utan att ha fått den besiktigad och/eller sotad samt tekniska brister i kaminen.
Om husägaren har slarvat med installation eller sotning kan man få nedsatt försäkringsersättning – i värsta fall kan man bli helt utan försäkringsersättning.
– Vi hade nyligen ett försäkringsärende där man kunde konstatera att braskaminen använts trots att sotaren utfärdat eldningsförbud. Utredningen som SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) och Räddningsverket gjorde visade entydigt att branden uppstått i eldstaden vilket innebar att familjen blev utan ersättning från villa/hemförsäkringen fast hela huset blev svårt brandskadat, säger Jan Olov Sundberg, skadeutredare på Trygg-Hansa.

Tickande bomb
– Braskaminerna är en tickande bomb, alltför många använder sina kaminer på felaktigt sätt. Vi har utrett betydligt fler bränder kopplade till braskaminer i år jämför med tidigare år, säger Conny Ohlsson gruppchef på SKL.
Braskaminer är helt enkelt inte lämpliga för uppvärmning av ett helt hus utan är de ska snarare ses som ett sätt att skapa trivsam stämning under kalla dagar. (Källa: Trygg-Hansa)
Jonny Berggren

Fler Artiklar
Klicka och läs!