Foto: Jimmy Widerlund

Effektiva passivhus i Tavleliden

Sakta men säkert växer Sveriges första miljöcertifierade passivhus fram i Umeå. Projektet har kallats för skolexempel, bokstavligt talat eftersom husen byggs av eleverna på Dragonskolans bygg- och anläggningsprogram. Bil & Bostad har träffat Thomas Greindl, arkitekten bakom byggprojektet.

Ett av Umeå Kommuns miljömål är att bli ledande i användningen av förnybara energikällor. Kommunen ska minska utsläpp av växthusgaser och bli fri från fossila bränslen. Man har därför tagit beslutet att i första hand bygga med trä som bas och alltid utreda möjligheten att använda förnybara byggvaror, förutsatt att det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt motiverat.
För att utbilda framtidens hantverkare i kommande EU-byggnadsstandarder har Dragonskolans bygg- och anläggningsprogram startat ett förebildsprojekt, där man bygger energisnåla villor i Tavleliden. Det rör sig om så kallade passivhus, ritade på uppdrag av Umeå Kommun, för att möta miljömål på FN-, EU-, riksdags- och kommunnivå. Hela projektet består av nio villor indelade i tre etapper. Byggstart för den första etappens tre villor skedde i oktober 2010, och när de nu snart står klara, kan arkitekten Thomas Greindl glädjas åt resultatet.
– Det mesta har gått enligt planerna, förutom att vi blev tvungna att använda fler detaljritningar än vi trodde. Allt är byggt av elever, som alla är yrkesnybörjare. Men husen blev faktiskt bättre än mina beräkningar, mycket tack vare att eleverna har byggt så bra. Det visar hur mycket man kan uppnå med lite engagemang, säger Thomas Greindl.

Först i Sverige
När de första husen är färdigställda, blir de också Sveriges första miljöcertifierade passivhus, enligt specifikationskraven hos nationella Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Till skillnad från ett standardhus ska passivhus vara lufttäta och använda passiva solvinster. Det innebär stora fönster placerade på söder sida, för att på så sätt kunna utnyttja solens energi, samtidigt som en minimering av köldbryggor minskar energiförlustar och förhindrar att energin från insidan släpps ut.
– Ett passivhus är nio gånger så effektivt som en vanlig villa, det sparar ungefär 90 procent i uppvärmningsenergi, säger Thomas Greindl.
En viktig del i planerings- och byggfasen har varit att kvalitetssäkra alla moment genom mätningar och kontroller, samt göra analyser av husens miljöpåverkan. Och Thomas Greindl har gjort sin läxa.
– I de här husen är 98,2 procent av materialen ovanpå markplattan förnybara eller återvunna, vilket också gör det enklare när man sen ska göra sig av med dem. Mycket går naturligtvis att återanvända, men man kan även bränna materialet för att få tillbaka deras energi, säger Thomas Greindl.

Tänker långsiktigt
Han har gjort urval av material, agerat miljö- och energisamordnare, och beräknat den miljöpåverkan som husen kommer ha under deras livscykel. Men även om han också är arkitekten bakom konstruktionen av husen, vill Thomas Greindl inte ta åt sig hela äran för projektets framgångar.
– Jag brukar kalla det här projektet för min och Örjans baby. Utan hans engagemang hade projektet inte funnits, säger Thomas Greindl.
Örjan i sammanhanget är Örjan Westman, byggledaren som tillsammans med Assar Jonsson från Dragonskolan, utgör projektets hörnstenar. Än så länge är passivhus en bra bit från att vara standardbyggnationer i Umeå, men i Tavleliden blir de snart fler. Lagom till färdigställandet av den första etappen, har projektet nämligen fått bygglov för nästa trio energisnåla villor. Thomas Greindl ser till framtiden och hoppas att det inte stannar där.
– Jag tror att passivhus kommer bli allt vanligare. Vi måste börja bygga mer effektivt, förr eller senare tar energi slut. Det är logiskt att tänka långsiktigt.

Hållbar utveckling
– Tack vare noga beräkningar och integrerad planering har vi kunnat samla information och planera för att utjämna problem längs vägen. Det finns ingen riktig tidsplan för projektet, eftersom det är en pågående utbildning. Vi håller på så länge vi får hålla på, säger Thomas Greindl.
Umeå Kommuns målsättning må vara att skapa en hållbar utveckling med regional tillväxt, men för att uppnå maximal prestanda måste passivitet förvandlas till effektivitet. När fler gör Thomas Greindl, Örjan Westman och Assar Jonsson sällskap i deras energieffektiva tankebanor, förmår kanske långsiktigheten också att sträcka sig bortom Tavleliden.
JIMMY WIDERLUND

Fakta: Passivhusen i Tavleliden
Byggherre: Umeå Kommun och Dragonskolans bygg- & anläggningsprogram
Projektledning: Sweco Umeå
Boyta: 158 kvadratmeter
Beräknad produktionskostnad: Ca 21 000 kr per kvadratmeter boyta
Energikälla: Bergvärmepump
Energibehov för uppvärmning: Ca 1 000 kWh/år el
Energibehov för varmvatten: Ca 1 600 kWh/år el
Fastighetsel: Ca 950 kWh/år

Fler Artiklar
Klicka och läs!