Klassikern: Kings’s College Chapel

Den första stenen till Kings’s College Chapel i Cambridge las den 25 juli 1446. Bygget skedde på order av kung Henrik VI som också bestämde kapellets mått, men vem arkitekten var är oklart.

Byggandet av kapellet avbröts 1461 med anledning av Rosornas krig där ätterna Lancaster och York kämpade om den engelskatronen. Bygget fortsatte under Rickard III:s levnadstid men blev inte klart förrän 1515, efter både dennes och efterträdaren Henry VII:s död.
Byggnaden består egentligen av bara ett rum – världens största solfjädersvalv. Besökare som stiger in i byggnaden möts av detta mäktiga, höga rum och dess enorma målade glasfönster. Kapellet rymmer också en tavla av Rubens, ”The Adoration of the Magi”, målad 1634.
Kings’s College Chapel anses av många vara det främsta exemplet på den sengotiska stilen.
JONNY BERGGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!