Klassikern: Château de Chambord

Slottet i Chambord, på franska Château de Chambord, byggdes ursprungligen som jaktresidens åt kung Frans I. Slottsparken är på närmare 5500 hektar och slottet kunde ha uppemot 2000 besökare under jaktträffarna.

Det storslagna Slottet i Chambord uppfördes under 1500-talets första hälft, mellan 1519 och 1547. Det är det största slottet i Loiredalen. Slottets huvudfasad är 156 meter lång och på dess båda sidor finns två massiva torn. Mellan dessa ryms trehundra skorstenar, fönsterkupor och mindre torn. På insidan rymmer slottet 440 rum, 365 öppna spisar och 84 trappor. Den öppna dubbelhelixtrappan som ligger mitt i slottet är en av slottets sevärdheter där besökare kan gå upp och ner men runt varandra utan att mötas.
Inspirationen till slottet sägs komma från Italien där Frans I spenderat mycket tid, både under krigs- och fredstid.
De ursprungliga ritningarna gjordes av Domenico da Cortona, men dessa hann modifieras en hel del under de tjugo år det tog att bygga slottet, exempelvis blev två av tornen inte lika höga som det var tänkt.
Intressant är att slottet stod helt omöblerat under Frans I:s tid. Alla möbler, köksredskap och utsmyckningar fraktades dit endast när det var dags för jakt.
JONNY BERGGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!