Klassikern: Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är på många sätt stor. Förutom att den med sina två 118,7 meter höga torn är en av de största kyrkorna i Nordeuropa så finns i kyrkan både Carl Von Linnes och Gustav Vasas gravar, Erik den heliges relikskrin, Sveriges största kyrkklocka och Sveriges största kyrkfönster.

År 1258 började man för första gången i svensk historia planera för ett kyrkligt brakbygge som skulle imponera på besökare. En stor och modern byggnad ville man ha, inspirerad av den tyska tegelgotiken. Kyrkan grundlades 1273 men var inte klar förrän nästan 200 år senare.
Kyrkan hade under en period lite otur. År 1619 slog blixten ner i en av tornens spiror så att tornen behövdes byggas om. Under branden i Uppsala år 1702 förstördes stora delar av kyrkan och man fixade till den än en gång. År 1886 rev man självmant ner tornen och västra delen av kyrkan för att man tyckte att en förnyelse var på sin plats. Helgo Zetterval ledde ombyggnaden som gav kyrkan det utseende den har idag.
Nu kan man på långt håll se de två tornen som sträcker sig högt över staden. Trots blixtar och eldsvådor står Uppsala domkyrka stadigt på sin plats som en av de mäktigaste och mest enastående byggnaderna i Sverige.
HANNES FERM

Fler Artiklar
Klicka och läs!