Foto: Nicolas von Kospoth

Klassikern: Notre-Dame de Paris

Notre Dame de Paris har varit Paris katedral ända sedan den stod klar. Den 34 meter höga byggnaden är tillverkad i sten och med en stil som är romansk.

Maurice De Sully var en biskop i Paris som påbörjade byggarbetandet år 1163 under Ludwig VII:s regeringstid men byggnaden blev inte klar förrän år 1330. Byggnaden var ett av de allra första exemplen på gotikens brott med den förhärskande romanska stilen. Detta ledde till att det blev stora förändringar med både den naturalistiska dekoren och byggnadstekniken.
Systemet med strävbågar var den mest utmärkande innovationen. Den gick till så att strävbågarna tog upp och ledde ner sidotrycket från de höga valven till sidoskeppens ytterväggar, detta gjorde att konstruktionen blev så stark att man kunde ha ganska slanka stödpelare i huvudskeppsväggarna.
Ett av katedralens mest utmärkande drag är den monumentala västfasaden. Där finns kungarnas galleri som är massa stenskulpturer som bildar ett horisontellt band. Det finns även ett rosettfönster tillägnat jungfru Maria. Hon finns även som en staty nedanför fönstret.
VERONICA ÖSTHAGEN & VENDELA WESTMAN

Fler Artiklar
Klicka och läs!